Siikajoki

Siikajoen kunta hakee SIVISTYSTOIMENJOHTAJAA toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.6.2021 alkaen.

Sivistystoimenjohtaja johtaa osastonsa palveluiden järjestämistä, strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä talouden suunnittelua ja seurantaa. Hän toimii lautakunnassa sivistysasioiden esittelijänä ja vastaa toimialansa asioiden valmistelusta. Sivistystoimenjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen ja osallistuu aktiivisesti myös koko kunnan kehittämiseen.

Toimialajohtajana sivistystoimenjohtaja vastaa Siikajoella sivistyspalveluiden kokonaisuudesta, johon kuuluvat varhaiskasvatus ja opetustoimi (aamu- ja iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus sekä toisen asteen koulutus). Muiden sivistyspalveluiden osalta hallintokuntaan kuuluvat: liikunta-, nuoriso-, kirjasto ja kulttuuripalvelut sekä hyvinvoinnin koordinoinnin tehtäviä. Sivistystoimenjohtaja toimii myös kansalaisopiston rehtorina sekä joukkoliikennevastaavana.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä toimialan tuntemus. Lisäksi edellytetään opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (986/1998) 2. luvun 2 §:n mukaista kelpoisuutta. Tehtävän menestyksellistä hoitamista auttaa kasvatus- ja opetustoimen hallinnon ja juridiikan osaaminen. Virkaan valittavalle katsotaan eduksi kunnallishallinnon ja -talouden yleistä tuntemus sekä hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaidot, kehittämisote sekä kyky strategiseen ajatteluun. Aiempi kokemus sivistystoimen johtamistehtävistä ja henkilöstöhallinnon osaamisesta katsotaan myös eduksi.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä mukaan CV. Todistukset, joilla virkaa haet, tarkastetaan haastattelun yhteydessä. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakuaika päättyy 30.4.2021 klo 12.00.

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Noudatettava sopimus KVTES, tehtäväkohtainen peruspalkka on 4695,90 euroa/kk

Hakemus on jätettävä ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi 30.4.2021 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset kelpoisuuden osoittavine liitteineen osoitteeseen Siikajoen kunta, Virastotie 5 A, 92400 Ruukki, kuoreen merkintä ”sivistysjohtaja”.

Lisätietoja tehtävään antavat; sivistystoimenjohtaja Merja Hillilä 040-3156 250 tai kunnanjohtaja Pertti Severinkangas 040-3156 200.

Siikajoen kunta on savuton kunta.

Siikajoki on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva itsenäinen vireä meren ja joen kunta, joka tarjoaa alati uusia elämyksiä. Asukkaita meillä on noin 5000. Siikajoki on osaavien ihmisten kunta. Toteutamme palvelujen kehittämistä hyvällä suunnittelulla ja hyvällä johtamisella. Meille työssään viihtyvä henkilöstö on keskeisin voimavaramme.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.