Kuhmoisten kunta hakee SIVISTYSTOIMENJOHTAJAA toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja käytännössä osoitettu johtamistaito. Edellytämme opetustoimen ja sivistystoimen osaamista. Eduksi katsotaan myös kunnallishallinnon
ja -talouden yleinen tuntemus, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, hyvä kehittämisote sekä ymmärrys digitalisaation mahdollisuuksista. Arvostamme opetushallinnon tutkintoa.

Sivistystoimenjohtaja johtaa ja koordinoi toimialaa, johon kuuluvat kunnan varhaiskasvatus ja opetustoimi, liikunta- ja nuorisopalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, ruokapalvelut ja vapaa sivistystyö. Keskeisiä tehtäviä ovat organisaation ohjaaminen, sivistyspalveluiden henkilöstön ja talouden johtaminen, toiminnan kehittäminen, sivistyslautakunnan esittelijän tehtävä, päätösten valmistelu ja toimeenpanon varmistaminen.

Sivistystoimenjohtaja kuuluu kunnan johtoryhmään ja osallistuu kunnan strategiseen kehittämiseen. Hänen tehtävissään on tällä hetkellä myös kunnan hyvinvointikoordinaattorin tehtävät sekä viestintään liittyviä tehtäviä. Virkaan kuuluu sidosryhmätyö seudullisten ja alueellisten viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen virkasuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 6.8.2021 klo 12.00 mennessä.

Lisätiedot:
va. kunnanjohtaja Sanna Luukkanen, sanna.luukkanen@kuhmoinen.fi, p. 0400 915 660,
sivistyslautakunnan pj. Ilkka Säynätjoki, ilkka.saynatjoki@kuhmoinen.fi, p. 0500 234230,
kunnanhallituksen pj. Kari Paajanen, kari.paajanen@kuhmoinen.fi, p. 0400 783 630.