Siikajoki

Siikajoen kunnanhallitus päätti jatkaa sivistystoimenjohtajan hakua. Aikaisemmin virkaa hakeneiden hakemukset otetaan edelleen huomioon.

Vahvistamme organisaatiotamme ja etsimme nyt SIVISTYSTOIMENJOHTAJAA toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Sivistystoimenjohtaja johtaa osastonsa palveluiden järjestämistä, strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä talouden suunnittelua ja seurantaa. Hän toimii lautakunnassa sivistysasioiden esittelijänä ja vastaa toimialansa asioiden valmistelusta. Sivistystoimenjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen ja osallistuu aktiivisesti myös koko kunnan kehittämiseen.

Toimialajohtajana sivistystoimenjohtaja vastaa Siikajoella sivistyspalveluiden kokonaisuudesta, johon kuuluvat varhaiskasvatus ja opetustoimi (aamu- ja iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus sekä toisen asteen koulutus). Muiden sivistyspalveluiden osalta hallintokuntaan kuuluvat: liikunta-, nuoriso-, kirjasto ja kulttuuripalvelut sekä hyvinvoinnin koordinoinnin tehtäviä. Sivistystoimenjohtaja toimii myös kansalaisopiston rehtorina.

Hakuaika päättyy 16.9.2019, klo 14.00.

Viran kelpoisuusehdot ja muut hakutiedot www.siikajoki.fi

Lisätietoja tehtävään antavat; vt.sivistystoimenjohtaja Juha Vaara 040-3156 433 tai kunnanjohtaja Pertti Severinkangas 040-3156 200.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.