Tammelan kunta haluaa kehittää organisaatiotaan ja toimintavarmuuttaan tulevaisuuden tarpeisiin ja on siksi perustanut uuden toistaiseksi voimassa olevan talous- ja hallintojohtajan viran.

TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAN VIRKA KAHDEN KANSALLISPUISTON KODISSA TAMMELASSA

Talous- ja hallintojohtaja vastaa toimialajohtajana hallinto- ja kehittämispalveluiden johtamisesta ja toimii toimialansa henkilökunnan esihenkilönä. Hän on johtoryhmän jäsen ja kunnanjohtajan ensisijainen sijainen.

Kelpoisuusvaatimuksina edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa ja vahvaa käytännön johtamiskokemusta sekä kunnallis- että taloushallinnosta.

Eduksi luetaan työkokemus lähiesimiestehtävissä, kyky johtaa verkostoja ja asiantuntijaorganisaatioita innovatiivisella ja joustavalla työotteella, sekä hyvät viestintä ja vuorovaikutustaidot. Hankinta- ja kilpailutusosaaminen katsotaan hakijan eduksi.

Virka täytetään sopimuksen mukaan, viimeistään 1.4.2022 ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava kunnanhallitukselle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtäväkohtainen kokonaispalkka on 5331,67 €.  Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tammela on UNICEFin Lapsiystävällinen kunta ja savuton työpaikka.

Tarjoamme sinulle merkityksellisen työn kehittyvässä työympäristössä, hyvät henkilöstöedut ja mahdollisuuden etätöskentelyyn kunnan etätyöperiaatteiden mukaisesti.

Sähköiset hakemukset tulee jättää 31.1.2022 klo 12.00 mennessä osoitteeseen www.kuntarekry.fi

Alustavan aikataulun mukaan haastattelut pidetään 11.2.2022. 

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh.  0400 695 679

Hallituksen puheenjohtaja Eero Pura, puh. 040 723 2837

Hakuilmoitus ja lisätietoa kunnasta www.tammela.fi