Pälkäne

Pälkäneen kunta hakee Talousjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Kunnan talouspalveluiden toimialatehtävien lisäksi talousjohtaja vastaa koko kunnan talouden tuloksellisuudesta ja kehittämisestä. Talousjohtaja johtaa kunnan talouden ja rahoituksen suunnittelua, seurantaa, laskentatointa ja maksuliikennettä sekä huolehtii koko organisaation talousosaamisen kehittämisestä. Lisäksi talousjohtaja johtaa kunnan ruokaja siivouspalveluita sekä kunnan hankintaprosesseja toimien hankintavastaavana. Talousjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Talousjohtajan virkaan valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vahvaa kunnallistalouden osaamista ja tuntemusta sekä käytännön johtamiskokemusta. Lisäksi eduksi luetaan hyvää kehittämisotetta, näyttöä muutoshankkeiden ja projektien läpiviennistä, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja paineensietokykyä, kykyä johtaa verkostoja ja asiantuntijaorganisaatioita innovatiivisella ja joustavalla työotteella.

Virkasuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista ja virkavaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee jättää 22.7.2019 klo 15:00 mennessä Kuntarekryn sähköisen verkkopalvelun kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jussi Teittinen, p. 040 573 6390 ajankohtina 8.7. klo 10- 13 ja 9.7. klo 10-14.

 

Pälkäne on vireä n. 6 700 asukkaan maaseutukunta valtatie 12 varrella, Tampereelta vain 35 kilometriä Lahteen päin. Pälkäneellä yhdistyvät elinvoimaiset kylät, turvallinen ja puhdas asuinympäristö, ihmisläheiset palvelut sekä monimuotoinen yrittäjyys. Pälkäneellä työskentelet avoimessa ja vuorovaikutuksellisessa työympäristössä. Pälkäneen kunta on savuton työnantaja.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.