Nurmes

Nurmes on viihtyisä noin 9 500 asukkaan kotikaupunki. Nurmes sijaitsee Pohjois-Karjalassa keskellä kaikkea, kolmen maakunnan, kolmen ison matkailukeskuksen ja kolmen lentokentän keskellä. Nurmes elää metsästä, elintarvikkeista, matkailusta ja maataloudesta, mutta ennen kaikkea meistä ihmisistä. Osaavista ihmisistä, jotka yhdessä yrittävät, kehittävät ja rakentavat Nurmesta kohti kestävää kasvua.

TALOUSJOHTAJA

Nykyisen talousjohtajamme siirtyessä uusiin haasteisiin, vetovoimainen Nurmeksen kaupunki hakee talousjohtajan vakinaiseen virkaan vahvaa talouden asiantuntijaa.

Talousjohtajan keskeisiä työtehtäviä ovat talouden suunnittelu ja rahoitus, sopimukset ja hankinnat. Talousjohtaja valmistelee osaltaan asiat kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle. Talousjohtaja sijaistaa hallintojohtajaa ja kaupunginjohtajaa ja kuuluu kaupungin johtoryhmään. Talousjohtaja osallistuu kaupungin strategian suunnitteluun ja toteutukseen.

Kunta-alalla on käynnissä suuria rakenteellisia muutoksia, esim. sote-alueen ja kuntakonsernin muutokset. Tehtävään valitulta vaaditaan sekä kykyä muutosten läpivientiin että kykyä tuottaa raportointi- ja analysointiaineistoa päätöksenteon tueksi muutoksissa. Tehtävään valitulla on keskeinen rooli konsernitalouden strategisessa suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa.

Virka täytetään vakinaisesti 11.1.2021 alkaen.

Kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys omalla toimialallaan

Eduksi luetaan hyvä perehtyneisyys konsernitalouteen, hyvä perehtyneisyys sote-asioihin, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, strateginen kehittämisote ja johtamistaito

Hakijat voivat esittää oman kokonaispalkkatoivomuksensa.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee lähettää perjantaihin 4.12.2020 klo 15.00 mennessä sähköisesti kuntarekry.fi – sivujen kautta, työavain on 321359. Hakijoiden tulee esittää haastattelussa alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja virasta antavat: Kaupunginjohtaja Asko Saatsi p. 040 104 5001 ja hallintojohtaja Riikka Boren p. 040 104 5002 (etunimi.sukunimi@nurmes.fi).

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.