Nurmeksen kaupunki hakee talousjohtajan vakinaiseen virkaan vahvaa talouden asiantuntijaa. Virka on julistettu uudelleen haettavaksi siten, ettei virkaa täytettäessä oteta huomioon aikaisempia hakemuksia.

Talousjohtajan keskeisiä työtehtäviä ovat talouden suunnittelu ja rahoitus, sopimukset ja hankinnat. Talousjohtaja valmistelee osaltaan asiat kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Talousjohtaja sijaistaa hallintojohtajaa ja kaupunginjohtajaa ja kuuluu kaupungin johtoryhmään. Talousjohtaja osallistuu kaupungin strategian suunnitteluun ja toteutukseen.

Kunta-alalla on käynnissä suuria rakenteellisia muutoksia, esim. hyvinvointialueen ja kuntakonsernin muutokset. Tehtävään valitulta vaaditaan sekä kykyä muutosten läpivientiin että kykyä tuottaa raportointi- ja analysointiaineistoa päätöksenteon tueksi muutoksissa. Tehtävään valitulla on keskeinen rooli konsernitalouden strategisessa suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa.

Virka täytetään vakinaisesti 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset:
– soveltuva korkeakoulututkinto
– perehtyneisyys omalla toimialallaan

Eduksi luetaan:
– hyvä perehtyneisyys konsernitalouteen
– hyvä perehtyneisyys sote-asioihin
– hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
– strateginen kehittämisote
– johtamistaito

Hakijat voivat esittää oman kokonaispalkkatoivomuksensa.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee lähettää maanantaihin 8.11.2021 klo 15.00 mennessä sähköisesti kuntarekry.fi – sivujen kautta. Hakijoiden tulee esittää haastattelussa alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Lisätietojen antajat:
Kaupunginjohtaja Asko Saatsi p. 040 104 5001 ja hallintojohtaja Riikka Boren p. 040 104 5002