Kaskinen - Kaskö

Tule idylliseen, merelliseen Kaskisten kaupunkiin

Kaskisten kaupunki hakee
KAUPUNKIKONSERNIN TALOUSJOHTAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Talousjohtaja toimii aktiivisena controllerina kaupunkikonsernissa ja vastaa taloudellisesta suunnittelusta ja kehittämisestä kaupungissa.

Keskeisiä tehtäviä on budjetoinnista, tilinpäätöksestä, kirjanpidosta, riskienhallinnasta sekä hankintojen koordinoinnista vastaaminen.

Talousjohtaja vastaa laskentatoimen järjestämisestä ja kehittämisestä kaupungissa ja kuntakonsernissa ja sekä kaupungin tietohallinta-asioista.

Haettavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa taloustieteen korkeakoulututkintoa, riittävää alan työkokemusta talouteen liittyvissä tehtävissä sekä molempien kotimaisten kielten hyvää hallintaa. Kyky toimia itsenäisesti ict –ohjelmistojen ja laitteiden kanssa katsotaan eduksi.

Palkkausehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti, koeaika on 6 kk. Hakijan tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista.
Avustamme tarvittaessa asunnon haussa.

Hakemukset pyydetään lähettämään 2.3.2018 klo 15 mennessä  www.kuntarekry.fi :n kautta Kaskisten kaupunginhallitukselle. Hakemus voidaan myös toimittaa osoitteeseen Kaskisten kaupunginhallitus, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kaupunginjohtaja Minna Nikander, puh. 0400-868 780, etunimi.sukunimi@kaskinen.fi ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs, puh. 040-502 3446.

Kaskisten kaupunginhallitus

 

 

Kom till idylliska, havsnära Kaskö stad

Kaskö stad söker en
EKONOMIDIREKTÖR FÖR STADSKONCERNEN

Tjänsten är i kraft tillsvidare.

Ekonomidirektören fungerar som aktiv controller inom stadskoncernen och svarar för den ekonomiska planeringen och utvecklingen i staden.

Centrala uppgifter är att svara för budgetering, bokslut, bokföring, riskhantering samt koordinering av upphandling.

Ekonomidirektören svarar för organisering och utveckling av räkenskapsväsendet i staden och kommunkoncernen samt för stadens ICT-ärenden.

Av personen som söks förutsätts lämplig högskoleexamen i ekonomi, tillräcklig erfarenhet inom branschen i uppgifter i anslutning till ekonomi samt god förmåga att använda de inhemska språken. Förmåga att fungera självständigt då det gäller ict-mjukvara och apparatur räknas som en fördel.

Lönevillkoren enligt AKTA, prövotiden är 6 mån. Innan valet fastställs skall sökanden förete ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.
Vid behov hjälper Kaskö stad med att finna en bostad.

Ansökningar sänds senast 2.3.2018 före kl. 15 via www.kuntarekry.fi till stadsstyrelsen i Kaskö. Ansökan kan också skickas till Kaskö stadsstyrelse, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö.

Tilläggsuppgifter ges vid behov av stadsdirektör Minna Nikander, tel. 0400-868 780, förnamn.efternamn@kaskinen.fi och stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs, tel. 040-502 3446.

Stadsstyrelsen i Kaskö

Jaa artikkeli
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.