Lemi

Lemin kunta julistaa haettavaksi teknisen johtajan viran. Virka täytetään mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan.

Haasteelliseen ja monipuoliseen tehtävään kuuluvat mm. teknisen toimen johtaminen, vesi- ja viemärilaitos, kunnan investointiohjelman toimeenpano hankintoina, vastuu toimialan hallinnosta ja taloudesta, kunnan johtoryhmätyö sekä teknisen lautakunnan esittelijänä toimiminen. Tehtävässä onnistuminen edellyttää määrätietoista ja itsenäistä työskentelyotetta. Myös joustavuus, yhteistyökyky sekä aktiivinen ja kehittämismyönteinen toimintatapa ovat välttämättömiä edellytyksiä hyvälle viranhoidolle.

Teknisen johtajan viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto. Eduksi luetaan työkokemus kunnalliselta alalta, rakennuttamisesta ja kunnallishallinnosta sekä esimieskokemus.

Virkaan liittyviä tietoja:
Virka tulee haettavaksi nykyisen teknisen johtajan siirtyessä eläkkeelle. Viranhoidon aloittaminen tapahtuu yhteisesti sovittavasta ajankohdasta lukien. Virkasuhde alkaa viransijaisuutena ja jatkuu 1.4.2019 alkaen vakinaisena. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Virka kuuluu kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piiriin ja siinä noudatetaan kokonaistyöaikaa. Palkkaus TS:n mukaan, hakija voi myös esittää oman palkkatoiveensa.

Yhteystiedot
Kunnanjohtaja Jussi Stoor p. 0400 553 325, jussi.stoor@lemi.fi
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Heikki Taipale p. 041 5043508, heikki.taipale@lemi.fi

Hakemukset tulee jättää 19.6.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen leminkunta@lemi.fi tai postitse osoitteella Lemin kunta,Toukkalantie 2, 54710 Lemi. Hakemuksiin liitetään ansioluettelo, mutta ei todistusjäljennöksiä.

0
JAKOA
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.