Kihniö

Kihniön kunta on noin 1.900 asukkaan yritteliäs kunta Luoteis-Pirkanmaalla, missä teollisuudella ja matkailulla on luonnonkauniin Pyhäniemen myötävaikutuksella vahva merkitys.

Kihniön kunta julistaa haettavaksi:

TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN

Johtamaan kunnan teknistä toimea. Edelly-tämme hakijalta vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Virkaan kuuluu teknisen toimen osastopäällikön virkatehtävien ohella kunnan kehittämistehtäviä. Virkaan sisältyvät myös työsuojelupäällikön tehtävät.

Virkatehtävistä rakennusvalvonnan tehtävät on tällä hetkellä siirretty ostopalveluiksi. Myös ympäristövalvonnan tehtävät ovat ostopalveluina.

Arvostamme kunnallishallinnon tuntemusta, hyvää projekti- ja hankintaosaamista ja hyviä tietoteknisiä taitoja.

Hakijaa pyydetään esittämään oma palkkatoivomuksensa. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virantäytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 28.10.2019 klo 15:00 mennessä osoitteella: Kihniön kunnanhallitus, Kih-niöntie 46, 39820 Kihniö. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antavat: Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Severi Ala-Katara puh. 0400-597771, Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Matti Markkola puh. 040-7428953 ja kunnanjohtaja Petri Liukku puh. 044-7541201

Kihniössä 30.9.2019
Kunnanhallitus

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.