Kihniön kunta julistaa haettavaksi:

TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN

Johtamaan kunnan teknistä toimea. Edellytämme hakijalta vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

virkaan kuuluu teknisen toimen osastopäällikön virkatehtävien ohella kunnan kehittämistehtäviä. Virkaan sisältyvät myös työsuojelupäällikön tehtävät. Nykyisellään tekninen johtaja toimii Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n toimitusjohtajana.

Virkatehtävistä rakennusvalvonnan tehtävät on tällä hetkellä siirretty ostopalveluiksi. Myös ympäristövalvonnan tehtävät ovat ostopalveluina.

Arvostamme kunnallishallinnon tuntemusta, hyvää projekti- ja hankintaosaamista ja hyviä tietoteknisiä taitoja.

Hakijaa pyydetään esittämään oma palkkatoivomuksensa. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virantäytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 8.8.2022 klo 15:00 mennessä osoitteella: Kihniön kunnanhallitus, Kihniöntie 46, 39820 Kihniö. Sähköposti kihnio@kihnio.fi  Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antavat: Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Petteri Wiinamäki puh. 040-7264962, Kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Koivistoinen puh.050-5921877 ja kunnanjohtaja Petri Liukku puh. 044-7541201

Kihniössä 6.6.2022

Kunnanhallitus