Nykyisen viranhaltijamme siirtyessä toisiin tehtäviin haemme toistaiseksi voimassa ole-vaan virkasuhteeseen

TEKNISTÄ JOHTAJAA
1.3.2023 lukien tai sopimuksen mukaan.

Akaassa on tekeillä ja tehty mittavia hankkeita, joten meillä pääset heti osoittamaan intosi kehityshankkeiden johtamisessa yhdessä osaavan tiimisi kanssa. Akaassa tarjoamme siis teknisen toimialan monipuolisten tehtävien lisäksi mahdollisuuden päästä osaksi elinvoi-maisen Akaan strategista kehittämistyötä.

Akaan kaupungin tekninen toimi koostuu teknisen toimen hallinnosta, tilapalveluista, alueiden kunnossapitopalveluista sekä siivous- ja ruokapalveluista. Teknisessä toimessa on vakinaista henkilöstöä noin 80 ja suoria alaisia on kuusi.

Tekninen johtaja johtaa teknistä toimialaa ja vastaa sen hallinnosta, taloudesta ja henkilös-töstä. Hän toimii teknisen lautakunnan ja eri rakennustoimikuntien esittelijänä. Tekninen johtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen ja hänen esihenkilönään toimii kaupunginjohtaja.

Edellytämme hakijoilta virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai aiempaa opistoasteista tutkintoa sekä työkokemuksen kautta hankittua laaja-alaista ja monipuolista osaamista ao. toimialalta ja kunnallishallinnosta. Arvostamme hyviä johtamis-, viestintä- ja vuorovaikutus-taitoja, joustavuutta, kehittämismyönteistä toimintatapaa sekä vahvaa käytännön kokemusta projektien läpiviemisestä, uudis-, korjaus- ja kunnallistekniikan rakentamisesta, julkisista hankinnoista sekä kunnallistaloudesta.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy teknisen sopimuksen mukaisesti, hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa.

Hakemukset tulee toimittaa 17.2.2023 klo 15.00 mennessä kaupunginvaltuustolle osoitettuna sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteella https://kuntarekry.fi.

Lisätietoja:

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kirsi Vaittinen, puh. 050 913 2868 tai
kirsi.vaittinen@akaa.fi
Kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335 tai antti.peltola@akaa.fi


Akaassa 17.1.2023
AKAAN KAUPUNGINHALLITUS