Etsimme rohkeasti toimeen tarttuvaa, käytännön työhön osallistuvaa

TEKNISTÄ JOHTAJAA

Tekninen johtaja toimii teknisen toimen toimialapäällikkönä ja kehittää sekä johtaa teknisen toimen toimialaa. Tekninen toimi huolehtii ja vastaa kunnan yhdyskuntatekniikasta, kunnan omasta rakennustoiminnasta, kiinteistöjen, huoneistojen ja alueiden kunnossapidosta ja rakentamisen ohjaamisesta.

Teknisen johtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa vastuu kunnallisteknisestä rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä kunnan kiinteistöistä ja niiden kunnossapidosta. Tekninen johtaja toimii Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen (kunnan omistus 100 %) toimitusjohtajana. Samoin tekninen johtaja vastaa kunnan vesihuoltolaitoksesta ja toimii lähtökohtaisesti Jokioisten Vedenhankinta Oy:n toimitusjohtajana (kunnan omistus 51 %).

Tekninen johtaja toteuttaa kunnan investointiohjelmaa, oman toimialan (tekninen lautakunta ja lupajaosto) talouden ja toiminnan suunnittelua sekä asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa teknisen lautakunnan kautta. Tekninen johtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Virkaan valittavan kelpoisuusvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva teknillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun insinöörin tutkinto. Viranhoidossa arvostamme koulutuksen lisäksi kunnallistekniikan, talonrakennustekniikan ja kunnallishallinnon osaamista ja käytännön kokemusta. Virassa tarvitaan osaamista julkisista hankinnoista ja projektien läpiviemisestä. Arvostamme erityisesti joustavuutta ja sitoutumista työhön.

Tarjoamme monipuolisen, kiinnostavan ja tärkeän viran lisäksi laadukkaan toimintaympäristön ja osaavan henkilöstön tuen ja osaamisen Kanta-Hämeen parhaassa työyhteisössä.

Virka täytetään toistaiseksi 1.10.2023 alkaen, mutta aiempi viransijaisuus ja virassa aloittaminen on sovittavissa. Tekninen johtaja työskentelee kokonaistyöajalla ja kokonaispalkalla. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS:n mukaisesti. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen (ei todistusjäljennöksiä) pyydämme toimittamaan osoitteella Jokioisten kunta, kunnanhallitus, Keskuskatu 29 A, 31600 JOKIOINEN tai sähköpostilla jokioisten.kunta@jokioinen.fi 27.3.2023 klo 15.00 mennessä. Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta ja niihin tutustutaan haastattelujen yhteydessä. Hakemuksia ei palauteta ja ne ovat julkisia julkisten tietojen osalta. Jokioinen on savuton kunta.

Toivottavasti kiinnostuit. Tule osaksi Kanta-Hämeen parasta työyhteisöä!

Tutustu meihin osoitteessa www.jokioinen.fi tai soita.

Lisätietoja antavat ja virkaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:
kunnanjohtaja Jukka Matilainen, 044 491 6144, jukka.matilainen(at)jokioinen.fi tai
kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Raiskio, 0400 483 127, sakari.raiskio(at)jokioinen.fi.