Kuhmoisten kunta hakee TEKNISTÄ JOHTAJAA toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.12.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Viran kelpoisuusehtona virkaan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, tai vähintään teknillisessä koulussa suoritettu teknikon tutkinto (rakennusmestari, yhdyskuntateknikko) ja kokemusta teknisen toimen alaan kuuluvista työtehtävistä. Tekninen johtaja toimii teknisen toimen toimialajohtajana ja kuuluu kunnan johtoryhmään, sekä hoitaa teknisen lautakunnan esittelijän tehtävät. Hän vastaa toimialan johtamisesta, kehittämisestä, rakennuttamistehtävistä, kiinteistöpalveluista, jätehuoltoasioista, vesihuoltopalveluista, siivouspalveluista ja kaavoituksen valmistelusta. Hän vastaa myös teknisen toimen ostopalveluiden hankinnasta ja sopimusasioista.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ymmärrystä kunnallisen teknisen toimialan hallinnon toiminnasta ja taloudesta, päätösten ja pykälien valmistelusta sekä teknisen toimen juridiikasta. Eduksi katsotaan mm. kokemus teknisen johtajan tehtävistä, investointi- ja projektihankkeiden toteutuksesta, julkisista hankinnoista, kunnallishallinnon ymmärrys, rakennustekninen osaaminen, sekä kunnallistekniikan ja vesihuollon tuntemus. Arvostamme aktiivisuutta kehittää toimialaa, kykyä itsenäiseen asioiden valmisteluun, teknisen toimen henkilöstöhallinnon tuntemusta ja vuorovaikutus- ja esimiestaitoja.

Virassa on 5.238 euron kuukausittainen kokonaispalkka. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen virkasuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Haastattelut järjestetään keskiviikkona 11.10. klo 12.00-16.00. Valtuuston haastattelutilaisuus järjestetään maanantaina 23.10. klo 16.00-17.30.
Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 4.10.2023 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja voi kysyä:
Kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen, p. 040 7185959, valtteri.vayrynen@kuhmoinen.fi
Kunnanhallituksen pj. Kari Paajanen, p. 040 0783630, kari.paajanen@kuhmoinen.fi