Euran kunta hakee teknistä johtajaa vastaamaan kunnan teknisten palveluiden
kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja johtamisesta.

Haemme vakituiseen virkasuhteeseen

TEKNISTÄ JOHTAJAA

Tekninen johtaja vastaa kunnan teknisten palveluiden strategisesta suunnittelusta,
toiminnan ja talouden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja johtamisesta sekä
palvelualueen päätöksenteon valmistelusta. Tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan
esittelijänä ja kuuluu kunnan johtoryhmään. Johdat teknistä palvelualuetta, johon kuuluu
hallinnon lisäksi kiinteistöpalvelut (kiinteistönhoito, ruoka- ja siivouspalvelut),
yhdyskuntatekniikka ja vesihuoltolaitos.

Teknisen johtajan tehtäviin voidaan osoittaa myös muita tehtäviä, esimerkiksi kunnan
konserniyhtiöiden hallinnosta ja/tai kunnan maankäytön osalta.

Odotamme tekniseltä johtajalta laaja-alaista ja monipuolista osaamista ja kokemusta
toimialalta sekä hyviä esihenkilötaitoja. Arvostamme hyviä johtamis-, vuorovaikutus-,
viestintä- ja neuvottelutaitoja, kehittämismyönteistä toimintatapaa sekä käytännön
kokemusta projektien läpiviemisestä, uudis-, korjaus- ja kuntatekniikan rakentamisesta,
julkisista hankinnoista sekä kuntataloudesta.

Teknisen johtajan virkaan valittavalta vaaditaan rakennusalan diplomi-insinöörin tai
arkkitehdin tutkinto tai muu rakennusalan korkeakoulututkinto tai rakennusalan
insinööritutkinto.

Palkkaus kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi
esittää palkkatoiveensa.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen
viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Haku Kuntarekryn (www.kuntarekry.fi) kautta 9.8.2024 klo 14.00 mennessä.

Virkaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kunnanjohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422 4020,
kari.kankaanranta@eura.fi

Euran kunnanhallitus