Apulaisoikeuskanslerin mukaan Varkauden kaupunkia olisi tullut kuulla, kun talous- ja velkaneuvontapalveluja pistettiin uuteen kuosiin.

Varkauden kaupunkia olisi tullut kuulla siinä vaiheessa, kun valtio päätti siirtää talous- ja velkaneuvonnan palvelupisteen pois Varkaudesta. Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirtyi oikeusapu- ja edunvalvontapiirien vastuulle vuoden 2019 alussa. Asiaan on perehtynyt apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen  joulun alla antamassaan ratkaisussaan.

Vuoden 2018 loppuun asti Varkauden kaupungilla ja Varkauden seurakunnalla oli sopimus, jonka perusteella seurakunta järjesti talous- ja velkaneuvontapalvelut kaupungin alueella. Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri päätti, että velkaneuvontaa varten perustetut virat sijoitetaan piirin oikeusaputoimistoihin Kuopioon, Iisalmeen, Savonlinnaan, Mikkeliin ja Joensuuhun. Varkauteen ei sijoitettu koko ajan paikalla olevaa talous- ja velkaneuvojaa.

Antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri kiinnitti oikeusapu- ja edunvalvontapiirin huomiota alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyn kuulemisvelvoitteen noudattamiseen. Kaupunkia ei kuultu ennen päätöstä talous- ja velkaneuvonnan sijainnista, vaikka Varkaus ponnekkaasti yritti tulla asiassa kuulluksi.

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukaan valtion viranomaisen on pyydettävä ennen päätöksentekoa lausunto kunnalta, jos suunnitellut muutokset saattavat heikentää valtion paikallis- tai aluehallinnon tuottamien palvelujen saatavuutta kunnan alueella. Oikeusapu- edunvalvontapiiri ja oikeusministeriö olivat sitä mieltä, ettei kuulemiskynnys ylittynyt, koska palvelujen saamisessa ei tapahtunut suurta muutosta. 

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Sen sijaan virkojen jakautumisesta eri paikkakuntien kesken ei apulaisoikeuskansleri huomautettavaa löytänyt.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*