Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan on pistettävä asiat kuntoon kaupungin lyhytaikaishoidon yksikössä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antaman huomautuksen sai myös yksikön palveluesihenkilö.

Pääosa yksikön asiakkaista on omaishoidettavia, jotka tulevat hoitoon siksi aikaa, kun heidän omaishoitajansa pitävät lakisääteisiä vapaitaan. Neljässä kerroksessa toimivassa yksikössä on kaikkiaan 51 asiakaspaikkaa ja kuukausittain vaihtoja on noin 200-250.

AVI avasi Jyväskylän kaupungin lyhytaikaishoidon yksikön Akseli ja Elinan valvonnan toukokuussa kaupungin valvontakoordinaattorien yhteydenoton perusteella. Aluehallintovirastoon oli lisäksi yhteydessä asiakkaan läheinen, jonka mukaan asiakkaan lääkitys on toteutettu väärin. Yksiköstä saadun selvityksen mukaan lääkehoidossa, henkilöstön osaamisessa, yöaikaisen hoidon toteuttamisessa, kirjaamisessa ja poikkeamailmoitusten käsittelyssä ilmeni puutteita.

Yöhoitajia liian vähän

Selvitysten jälkeen AVI määräsi kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan huolehtimaan vuoden loppuun mennessä siitä, että Akseli ja Elinassa on yöaikaan hoidon tarvetta vastaava määrä hoitohenkilöstöä asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Kaupungin mielestä kolme työntekijää riittäisi öiseen aikaan, mutta AVI oli toista mieltä.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)-Yksikössä tulee työskennellä neljä hoitajaa yöaikaan aina, kun yksikön eri kerroksissa on asiakkaita. Lisäksi yksikön asiakasturvallisuutta on vahvistettava siten, että teknologisia ratkaisuja, kuten ovihälyttimiä ja liiketunnistimia, otetaan viipymättä käyttöön, aluehallintoviraston tiedotteessa todetaan.

Aluehallintovirasto mukaan yksikön asiakasturvallisuus oli vaarantunut vakavasti henkilöstön osaamisessa olevien puutteiden johdosta. Yksikön palveluesihenkilö sai huomautuksen siitä, ettei yksikön omavalvontaa ole toteutettu asianmukaisesti poikkeamailmoitusten käsittelyn ja niiden perusteella toteutettavien toimenpiteiden osalta. Myös yksikön tiedonkulussa on ollut puutteita ja lääkehoitoprosesseissa oli korjaamista.

Aluehallintoviraston mukaan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota siihen, ettei yksikön toimintakokonaisuuden johtamista ja yksikön sisäistä työnjakoa eikä tehtävänkuvia ollut riittävän selkeästi määritelty. Liiallisesta asiakasmäärästä myöskään omaishoidon tuen asiakkaiden omatyöntekijät eivät pysty vastaamaan töistään lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

AVI muuttanut tiedotuskäytäntöä

Aluehallintovirastot ovat muuttaneet tiedotuskäytäntöjään koskien valvontatoimia ja etenkin niiden johdosta annettuja valvontamääräyksiä. Nyt valvonnoista tiedotetaan aiempaa matalammalla kynnyksellä.

-Kun aiemmin tiedotimme antamistamme määräyksistä vain silloin, kun määräys annettiin uhkasakon tai yksikön sulkemisen uhalla, niin tänä päivänä tiedotamme kaikista määräyksistä. Tämä tulee näkymään siten, että nyt meiltä tulee enemmän tiedotteita määräyksistä.

-Aiemmin asioista kerrottiin vasta siinä vaiheessa, kun aiemmat määräykset eivät olleet tehonneet ja jouduimme turvautumaan uhkasakkoon tai toiminnan lopettamisella uhkaamiseen. Uusi linjaus tiedottamisessa on myös se, että määräystä koskeva päätös julkaistaan tiedotteen yhteydessä, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Aarnio kertoo.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Akseli ja Elina-yksikön valvontaa. Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee toimittaa selvitys päätöksen perusteella tehdyistä toimenpiteistä 2.2.2022 mennessä. Tämän jälkeen aluehallintovirasto arvioi tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä. Aluehallintovirasto myös ohjaa omavalvonnallisesti arvioimaan yksikön toimintaa päätöksen perusteluista ilmenevällä tavalla.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*