Jos sosiaalipalvelujen piirissä oleva asiakas tarvitsee lääkäriä, niin se on hänelle järjestettävä. (Kuva: Miska Puumala)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto paimentaa kuntia ruotuun koskien sosiaalipalvelujen asiakkaille järjestettäviä lääkäripalveluja. Tuoreessa ohjauskirjeessä muistutetaan, ettei kunta ei voi rajata lääkäripalveluja pelkästään etäpalveluina annettavaksi tai rajoittaa sosiaalipalvelujen asiakkaan ajallisesti tiettyjen määräaikojen välein.

-Etäpalveluun on oltava potilaan tai hänen laillisen edustajansa tietoinen suostumus, AVIn taholta korostetaan.

Aluehallintoviraston havaintojen perusteella esimerkiksi kotihoidon, palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen piirissä olevat asiakkaat eivät ole saaneet kaikissa tilanteissa tarpeellisia mukaisia lääkäripalveluja. Aluehallintovirasto muistuttaa, että etäpalveluna annettavan lääkäripalvelun soveltuvuutta yksittäiselle asiakkaalle tulee tarkoin arvioida.

Asui mummo, pappa, sisko tai veli sitten kotona, laitoksessa tai tehostetun tuen palveluasunnossa, niin lääkäriin on tarpeen vaatiessa päästävä, vaikka edellisellä viikolla siellä olisi käytykin. Tarve ratkaisee.

-Kunta ei myöskään voi rajata lääkäripalvelujen saatavuutta siten, että lääkärin palvelut olisivat käytettävissä vain esimerkiksi kolmen kuukauden välein, vaan lääkäripalvelujen saatavuuden tulee perustua asiakkaan tai potilaan tarpeisiin kaikissa tilanteissa.

Aluehallintoviraston paimenkirjeen ohjeet kunnille

Kunta vastaa siitä, että kuntalaisten lääkäripalvelut ovat asianmukaisesti järjestettyjä myös sen ostopalveluna hankkimassa kotihoidossa ja sosiaalihuoltolain mukaisissa asumispalveluissa.

Lääkäripalvelujen saatavuuden tulee perustua asiakkaan tai potilaan tarpeisiin, eikä kunta voi rajata järjestämisvastuulleen kuuluvien palvelujen saatavuutta esimerkiksi kunnan ja palvelujen tuottajan välisin sopimuksin.

Lääkäripalvelu ei koskaan voi olla pelkän etäpalvelun tai puhelinkonsultaation varassa.

Etäpalvelun soveltuvuutta yksittäiselle asiakkaalle tulee tarkoin arvioida. Arviointivastuu etäpalvelun soveltuvuudesta on sekä palvelujen järjestäjällä (kunta) että palvelujen tuottajalla.

Etäpalveluun on oltava potilaan tai hänen laillisen edustajansa tietoinen suostumus.

Etäpalveluissa potilaan tunnistamisen on perustuttava luotettavaan menetelmään. Tunnistamiseen käytetty menetelmä on oltava todennettavissa jälkikäteen.

Lääkäri ei voi antaa hoitomääräyksiä etäpalvelun välityksellä tilanteissa, joissa potilaan hoito ja hoidon arviointi edellyttävät lääkäriltä potilaan fyysistä tutkimista.

Avin ohjauskirje Aluehallintoviraston sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*