Merihanhia tuulivoimalan läheisyydessä. (kuva: Ville Suorsa)

FCG toteuttaa linnustotutkahankkeen, jonka tavoitteena on tutkia lintujen muuttokäyttäytymistä metsäisillä tuulivoimapuistoalueilla. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää tuulivoimahankkeiden suunnittelussa alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Hanke käynnistyi viime vuonna ja jatkuu vuoteen 2017 asti. Tutkaseurantaa toteutetaan alueella, joka sijoittuu valtakunnallisesti tärkeälle lintujen muuttoreitille.

Tuulivoimapuistojen vaikutuksista muuttolintuihin Suomen oloissa on olemassa hyvin vähän tutkimustietoa. Myöskään muualla Euroopassa ei ole juurikaan tutkittu muuttolintujen käyttäytymistä metsäisille alueille sijoittuvien maatuulipuistojen läheisyydessä.

– Tavoitteenamme on tuottaa aiempaa luotettavampaa tietoa hankekohtaiseen tuulivoimasuunnitteluun. Samalla saamme tietoa myös siitä, miten linnut käyttäytyvät tuulivoimaloiden läheisyydessä ja mikä on niiden törmäysriski, toteavat tutkijat Marjo Pihlaja ja Ville Suorsa FCG:ltä.

Tutkimus tehdään lintujen seurantaan kehitetyllä tutkalaitteistolla ja ohjelmistoilla sekä maastoseurannalla. Tutkimusalueelle on suunniteltu yhteensä useita kymmeniä tuulivoimaloita. FCG toteuttaa seuranna yhteistyössä APHA:n (Animal & Plant Health Agency) kanssa, jolla on vankka kokemus linnustotutkaseurannoista.

Ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2014 selvitettiin tutkalla muun muassa kurkien, hanhien, vesilintujen ja merikotkien käyttäytymistä tuulivoima-alueilla. Havaintojen perusteella voitiin todeta, että lintujen lentokorkeudet ovat pääosin voimaloiden toimintakorkeutta ylempänä. Lintujen lentoreitit vaihtelivat lajista ja ajankohdasta riippuen.

Noin miljoonan euron arvoisen hankkeen rahoittajina ovat keväällä 2015 VindIn Ab/Oy, Triventus Oy, EU:n EAKR- rahoitus sekä Närpiön, Maalahden, Kristiinankaupungin ja Korsnäsin kunnat.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat lisäksi Suomen ympäristökeskuksen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pohjanmaan maakuntaliiton, Satakuntaliiton, Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Suomen Tuulivoimayhdistyksen, Ilmatieteenlaitoksen, BirdLife Suomen sekä WWF Suomen merikotkatyöryhmän edustajat. Myös paikalliset maanomistajat ovat olleet mukana hankkeen rahoituksessa.

 

 

Avatar
Jorma Ylönen
jorma.ylonen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*