Kunnissa on päätettävä, millaista harrastustoimintaa on tarkoituksenmukaista järjestää. Kuva: Sonja Eloranta

Harrastamisen Suomen malli vakiinnutetaan. Eduskunta on päättänyt, että malli vakiinnutetaan nuorisolakiin ensi vuoden alusta.

Koulupäivän jälkeinen maksuton harrastus on ollut suosittu kunnissa, sillä harrastamisen Suomen mallia käytetään jo 235 kunnassa.

Mallin ottaminen käyttöön on kunnille vapaaehtoista. Erityisasiantuntija Mari Sjöström Kuntaliitosta kertoo, että kunnissa on yleisesti toivottu mallin lainsäädännöllistä ja rahoituksellista vakiinnuttamista.

Vakiinnuttamisen jälkeenkin kunnat joutuvat toiveistaan huolimatta hakemaan mallin mukaiseen harrastustoiminnan järjestämiseen määrärahaa vuosittain.

MainosKunnissa toivottiin, että määrärahoja olisi mahdollista hakea hallituskausittain neljän vuoden välein, toisin sanoen kuten koulujen tasa-arvorahaa haetaan.

Koordinointiin tarvitaan resursseja

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee harrastamisen Suomen mallin toteutusta kunnissa 14,5 miljoonalla eurolla vuosittain.

Sjöström huomauttaa, että niin hyvä kuin harrastamisen Suomen mallin vakiinnuttaminen onkin, kunnissa olisi toivottu paremmin yhteen sovitettavaa toimintatapaa.

Koulut järjestävät perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa. Rahoitus aamu- ja iltapäivätoimintaan tulee valtionosuuksien kautta. Kerhotoimintaan sekä harrastamisen Suomen malliin rahoitus haetaan erikseen avustuksina.

Myös lainsäädännöt poikkeavat. Koulupäivän yhteyden aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu perusopetuslakiin, harrastamisen Suomen malli nuorisolakiin.

– Kunnilla on vastuu yhteensovittaa harrastamisen eri toiminnot. Niillä on osin myös päällekkäisiä tavoitteita.

Sjöström sanoo kunnilta vaadittavan strategista otetta ja päätöksiä siitä, millaista toimintaa on tarkoituksenmukaista järjestää. Käytännön koordinointi vie oman aikansa.

Sjöströmin mielestä epäkohta on, että harrastamisen Suomen malli ei ota mukaansa perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaita, käytännössä toisin sanoen maahanmuuttajataustaisia oppilaita.

Mallista tekeillä arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää Harrastamisen Suomen mallista arvioinnin. Arvioinnin toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ensi maalikuuhun mennesäs.

Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, mitä kokemuksia ja mielipiteitä on lapsilla ja nuorilla

Lue lisää Harrastamisen Suomen malli on käytössä lähes 90 prosentissa kuntia

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*