Kuusi vuotta on pitkä aika. Ainakin silloin, kun kaupunkilainen odottaa vastausta tekemäänsä aloitteeseen. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on todennut Jämsän kaupungin menettelyn kantelijan kirjeiden ja aloitteiden käsittelyssä olleen lain sekä kaupungin omien hallinto- ja johtosääntöjen vastaista.

Kaupungin teoista tai pikemminkin tekemättömyydestä kannellut kaupunkilainen oli tehnyt kaupungille tonttiliittymää ja kadun rakentamista koskevan aloitteen 14.6.2011. Jämsän tekninen lautakunta käsitteli aloitteen vasta elokuussa 2017, kun oikeuskanslerinvirastosta tiedusteltiin millä mallilla asian käsittely on.

Kaupungin vastineen mukaan se oli vastannut kantelijan useisiin aloitteisiin 1.6.2011, minkä jälkeen kantelija oli toimittanut kirjeen kaupunginjohtajalle ja aloitteen tekniselle lautakunnalle määrärahan varaamiseksi mainittuihin hankkeisiin. Kantelijan esille nostama asia oli jätetty käsittelemättä, koska katuosuuden rakentaminen ei ollut ajankohtaista.

Työruuhka ei ole hyvä syy

Vastaamattomuutta perusteltiin kaupungin taholta myös työvoimavajeesta johtuneella työruuhkalla. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen ei kuitenkaan selityksille lämmennyt.

-Kantelijan kirjelmiin olisi tullut vastata ja hänen esittämänsä asia olisi tullut käsitellä asianmukaisesti ilman aiheetonta viivytystä ja kohtuullisessa ajassa. Kiinnitän Jämsän kaupunginhallituksen huomiota edellä esitettyihin säännöksiin ja hyvän hallinnon vaatimuksiin aloitteiden ja muiden kirjeiden käsittelyssä.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu kokonaisuudessaan

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*