Etäisyyksistä on huolehdittava myös syksyllä. Kuva: Pixabay

Käsideseistä ja etäisyyksistä huolehtimisista ei vielä syksylläkään päästä eroon. Tartuntatautilakia ollaan päivittämässä, ja päivitysten on tarkoitus tulla eduskuntakäsittelyn jälkeen voimaan heinäkuun alussa.

Päivitykset olivat nopealla lausuntokierroksella, mutta on mahdollista, että ennen eduskuntakäsittelyä edessä on vielä toinen lausuntokierros.

Tartuntatautilakia on muutettu pandemian aikaan useita kertoja, ja siitä on tullut asiantuntijoidenkin mielestä vaikeaselkoinen.

Lakiehdotuksen lausunnoissa tuotiin esille, että tartuntatautilaki olisi kokonaisuudessaan uudistamisen tarpeessa.

Nyt tulossa olevat muutokset ovat voimassa olevaan lakiin verrattuna melko vähäisiä. Useiden kesäkuun loppuun asti voimassa olevien pykälien voimassaoloa ollaan jatkamassa vuoden loppuun saakka.

Ehdotuksessa halutaan jatkaa esimerkiksi tapahtumajärjestäjien vastuuta terveysturvallisuudessa.

Osallistujille on taattava mahdollisuus huolehtia käsihygieniasta. Tapahtumajärjestäjien on lisäksi muistutettava osallistujia pitämään riittävää etäisyyttä muihin osallistujiin.

Kunnat ravintoloita sulkemaan?

Ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen Kuntaliitosta kertoo, että yksi muutos pykälissä koskee ravintolatoimintaa pandemiatilanteessa.

Kun nykyisen lain mukaan ravintoloiden mahdollisesta sulkemisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella, muutosehdotuksessa päätösvalta siirtyisi aluehallintovirastolle tai kunnalle.

Päätös sulkea tai rajoittaa elinkeinotoimintaa olisi mahdollinen lakiehdotuksen mukaan ainoastaan tilanteissa, joissa ne olisivat terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi välttämättömiä.

Lakiehdotuksen mukaan rajoituksilla ei enää pyrittäisi ehkäisemään koronan leviämistä vaan taudista aiheutuvaa vakavaa terveydenhuollon ylikuormittumista.

Pykälä olisi edelleen väliaikainen ja voimassa ainoastaan vuoden loppuun asti.

Valtio on luvannut korvata kunnille vielä kuluvan vuoden aikana kaikki koronasta aiheutuvat kustannukset.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*