Kaksi pyöräilijää Paloheinässä Helsingissä
Kuva Ville Miettinen
Liikunta olisi edelleen sallittua, mutta turvavälistä olisi pidettävä huolta.

Hallitus on tehnyt esityksen liikkumisvapauden rajoittamisesta pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Näillä alueilla esitystä on luettu tarkkaan ja pyritty selvittämään, mitä se kaupungeille kaiken kaikkiaan tarkoittaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan liikkumisvapauden rajoittamista väliaikaisesti. Lailla voitaisiin rajoittaa henkilön liikkumista ja oleskelua muualla kuin henkilön asuinpaikassa tai muussa siihen rinnastuvassa asuinpaikassa.

Esityksessä on lukuisia poikkeuksia. Muun muassa ruokakaupassa, apteekissa, Alkossa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa saisi käydä edelleen. Töihin ja kouluun voisi mennä, lapset viedä leikkipuistoon ja koiran lenkille.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoo, että vaikka esitys on vielä eduskunnan hyväksyntää vailla, siihen pitää varautua.

– Tulokset ovat kiinni toimeenpanosta, ja se edellyttää mahdollisimman yksinkertaisia ja selkeitä ohjeita. Tässä tulee olemaan varmasti haasteita, kun esityksessä on paljon kohtia ja ehtoja.

– Kun ne vielä käännetään 10–20 eri kielelle ja yritetään viestiä ne asukkaille, niin tekemistä riittää. Voin vakuuttaa, että kysymyksiä tulee riittämään, Mäkelä kommentoi.

Hän huomauttaa, että valvonnasta tulee iso haaste.

– Yksinkertainen neuvo on tietenkin, että vältetään kaikkia kohtaamisia. Kaupunki on kuitenkin jo tähän mennessä ottanut käyttöön kaikki ne keinot, joita sillä on käytettävissä.

”Hallitukselta tarvitaan iso viestintäponnistus”

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo, että vaikka rajoitusten voimaantullessa kaikki valvontavastuu kuuluu poliisille, kaupungeille jää paljon tehtävää etenkin viestinnässä. Tieto on saatava ymmärrettävään muotoon, jotta asukkaat osaavat toimia lain mukaisesti.

– Tulemme olemaan tosi kovilla. Viestimme usealla kielellä, säännönmukaisesti ainakin 7  eri kielellä, kaikkiaan ajoittain jopa 17 eri kielellä.

Arve odottaa, että tiedotusmateriaalin tekeminen on ainakin osittain myös poliisin vastuulla. Iso viestintäponnistus olisi tultava myös maan hallitukselta.

Kaupunki pyrkii tekemään omasta viestinnästään mahdollisimman selkeää ja ottaa mukaan myös kuvallisen viestinnän – vaikka sarjakuvineen, kuten korona-aikana on muun muassa nuoria pyritty tavoittamaan.

Kaupungin sivuilla on myös chatbot, joka palvelee sadalla kielellä koronan peruskysymyksissä. Liikkumisrajoituksiin botti ei vielä osaa vastata ja nyt mietitään, millä edellytyksillä ne saadaan mukaan.

Myös kaikkia mahdollisia viestintäkanavia pohditaan. Kaikki asukkaat eivät seuraa alueen pääsanomalehteä tai kaupungin verkkosivuja.

– Ennen kaikkea kannan huolta siitä, miten suurta epävarmuutta rajoitukset toisivat, niin yrityksille kuin kuntalaisille. Pohdin myös, kuinka ilmapiiri saadaan pysymään rauhallisena. Entä lisäisivätkö rajoitukset ahdistuneisuutta, jota pitkittyneessä tilanteessa on ollut muutoinkin?

Kaupunki on tehnyt omissa palveluissaan käytännössä kaiken mahdollisen ihmisten kontaktien vähentämiseksi. Kaupungin palveluista olisi käytännössä enää mahdollista siirtää alakoulut etäopetukseen.

Turku ilmoitti torstaina, että kaupungin yläkoulut ja toinen aste jatkavat etäopetuksessa 5.4.2021 asti.

Tilanteen vakavuus ymmärretään hyvin

Arve sanoo, että turkulaisilla on jo varsin hyvä tietoisuus koronatilanteen vakavuudesta. Herättäjinä ovat viimeistään toimineet vaihto-opiskelijoiden piiristä levinnyt 90 ihmisen tautirypäs sekä poliisilta pyydetty virka-apu karanteenien valvontaan.

Hän olisi toivonut, että lainsäädäntöpohjalla olisi varauduttu jo aiemmin vaikeisiin tilanteisiin ja käyty keskustelut hyvissä ajoin. Aiemmin olisi pitänyt myös selkeästi määritellä, millaisissa tilanteissa voidaan ottaa käyttöön näin raskaasti perusoikeuksiin puuttuvaa lainsäädäntöä.

– Lakiehdotus tulee herättämään kansalaisissa todella paljon kysymyksiä. Hallituksen on tehtävä iso ponnistus sen eteen, että ihmiset tietävät, mitä maan hallitus linjaa ja mitä eduskunta päättää.

Vaikutusta mielialaan

– Olennaista on varmistaa, että kaupungin työntekijät, jotka eivät pysty tekemään töitä etänä, pääsevät liikkumaan sujuvasti työpaikalle ja työssään, kommentoi Paula Harju, Vantaan kaupungin häiriötyöryhmän sihteeri ja kehityspäällikkö.

Osin rajoitukset vaikuttavat myös joihinkin kaupungin palveluihin, mutta tämän kartoittaminen on vielä kesken.

– Joka tapauksessa tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Kaupunkilaisten elämää on rajoitettu merkittävästi jo pitkän aikaa. Nyt kyseessä on hyvin tiukat, perhepiirin ulkopuolisia tapaamisia rajoittavat säädökset, jotka varmasti vaikuttavat kaupunkilaisten hyvinvointiin ja mielialaan.

Kaupunki tekee hyvää yhteistyötä poliisin kanssa ja pyrkii jakamaan tietoa ja ohjaamaan maskin käyttöön, ettei pakkotoimia tarvittaisi. Eri palveluissa on jaettu maskeja, ja nyt todennäköisesti tarve lisätä maskien jakamista kasvaa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja alakouluja lukuun ottamatta lähes kaikki Vantaan  kaupungin tilat ovat kiinni.

– Huolestuttavaa on, miten nämä entistäkin tiukemmat rajoitukset vaikuttavat kaupungin elinkeinoelämään.

Mikä on sallittua, mikä ei?

Harju mainitsee, että Vantaalla on vuoden ajan seurattu hyvin tarkkaan epidemian etenemistä, varauduttu monenlaisin tavoin tulevaan ja muokattu palveluita ja siirretty resursseja tilanteen mukaan. Tilanteet muuttuvat koko ajan ja toimenpiteitä kohdennetaan sen mukaisesti.

– Emme ole ehtineet tutustua perusteellisesti esitykseen, koska se julkaistiin eilen illalla. Rajoitukset ovat kuitenkin tulkinnanvaraisia, ja ne tulevat hyvin lyhyellä varoitusajalla.

– Kuntalaisten voi olla myös hankala hahmottaa, mikä kaikki nyt on sallittua ja mikä ei. Viestintä on erityinen haaste.

 

Pelkästään Turkuun vai myös ympäristöön?

Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virralle oli vielä torstaina epäselvää, koskisivatko uudet rajoitukset vain Turkua vai myös sen ympäristöä.

Hän sanoo, että uudetkaan rajoitukset eivät juuri tuo uutta kaupungin palvelujen nykyiseen tilanteeseen. Esimerkiksi liikunta- ja muut yhteiset tilat ovat joka tapauksessa kiinni.

– Kirjastosta voidaan lähinnä noutaa kirjoja, enkä vielä tiedä, pitääkö tämäkin kieltää. Muilta osin en osaa nimetä muutoksia. Etätyösuosituskin meillä on jo voimassa.

Virta pohtii, millainen katastrofi kevät on lukuisille yrityksille. Eikö ravintoloiden noutoannoksiakaan voisi enää hakea tai käydä esimerkiksi rautakaupassa?

Loimaan kaupunginjohtaja Jari Rantala sanoo, että Turusta on Varsinais-Suomen pohjoispäähän matkaa eikä se ole enää niin keskeistä työssäkäyntialuettakaan kuin vaikkapa Raisio tai Kaarina.

– Meillä on voimassa alueen suositukset ja velvoitteet, joita tietenkin noudatamme myös jatkossa.

Poliisi valvoisi ylitöinään

Poliisi ilmoitti torstaina tiedotteessaan, että se varautuu osaltaan liikkumisrajoitusten voimaantuloon.

Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten alueille sekä Lounais-Suomen poliisilaitokseen perustettaisiin valvontaorganisaatiot hoitamaan liikkumisrajoitusten valvontaa.

Valvontatehtäviin sijoitetaan lähinnä valvonta- ja hälytystoiminnassa sekä liikenteenvalvonnassa työskenteleviä poliiseja. Suuri osa valvonnasta mahdollistettaisiin ylitöillä.

– Haasteenamme on saada nopealla aikataululla muista tehtävistä irrotettua riittävä määrä poliiseja valvontatehtäviin, toteaa tiedotteessa poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta. Hän huomauttaa, että Suomessa on väkilukuun suhteutettuna Euroopan alhaisin määrä poliiseja.

Liikkumisrajoitusten valvontaan ei olisi tarkoitus pyytää virka-apua muilta viranomaisilta, kuten esimerkiksi Puolustusvoimilta, koska valvonnan suorittaminen edellyttää poliisin toimivaltuuksien käyttämistä.

Virka-avun pyytämisen on kuitenkin varauduttu, jos virka-apua kuitenkin yksittäistapauksissa tarvitaan.

Lue lisää Hallituksen esitys

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*