Hallinto-oikeus kumosi, mutta lopulta KHO totesi, ettei Espoon kaupunginvaltuusto ollut ylittänyt toimivaltaansa erottaessaan kaksi lautakuntaa toukokuussa 2020. (Kuva: Ville Miettinen)

Espoon kaupunginvaltuusto erotti sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnat toukokuussa 2020. Erottamisen syynä oli se, että lautakuntien katsottiin menettäneen valtuuston luottamuksen, sillä kummankin lautakunnan jäsenistä yksi oli vaihtanut valtuustoryhmää. Tästä johtuen sovellettu parlamentarismi ei enää valtuuston enemmistön mielestä toteutunut riittävällä tavalla.

Molemmat poliittista ryhmäänsä vaihtaneet lautakuntien jäsenet olivat varavaltuutettuja, jotka olivat kuntavaalien jälkeen valittu silloisen poliittisen ryhmänsä edustajina kyseisiin lautakuntiin. Espoossa on ollut poliittisten ryhmien kesken sovittuna käytäntö, jonka mukaan valtuustoryhmän vaihtuessa, luottamushenkilö luopuu vanhan ryhmänsä kautta saamista luottamusmiespaikoista. Kyseisessä tapauksessa naapuriryhmään siirtyneet luottamushenkilöt eivät tähän kuitenkaan suostuneet.

Aloitteen lautakuntien erottamisesta jätti valtuustolle alun perin 19 valtuutettua, mutta korona-aikaan pidetyssä kokouksessa erottamisesta päätettiin selkeästi suuremman joukon voimin. Lautakuntien erottamisesta päätettiin äänin 60-8, tyhjää äänesti seitsemän valtuutettua.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Valtuuston päätöksistä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka kumosi erottamispäätökset keskeisesti sillä perusteella, että kaupunginvaltuuston päätökset poikkesivat aikaisemmasta hallintokäytännöstä. Hallinto-oikeuden mielestä asiassa ei ollut myöskään osoitettu, että erottaminen ei olisi loukannut tasapuolisen kohtelun vaatimusta, joten valtuusto oli ylittänyt harkintavaltansa.

KHO jyräsi hallinto-oikeuden

Espoon kaupunki valitti hallinto-oikeuden ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Antamassaan ennakkopäätöksessä KHO toteaa, että erottamisasian vireilletulo edellyttää kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tekemää aloitetta. Tämä osaltaan nostaa erottamiskynnystä vastaavista tapauksissa.

KHO toteaa maanantaina antamassaan ratkaisussa, että kyseisessä tapauksessa lain edellytykset täyttävä määrä valtuutettuja oli tehnyt asiassa aloitteen. Pelkästään se, että aiemmin vastaaviin ryhmänvaihtoihin liittyvät tapaukset eivät ole lautakuntien erottamisia aiheuttaneet, ei ylimmän oikeusasteen mielestä rajoita valtuuston päätöksentekoa tilanteessa.

-Se, että valtuusto on päättänyt erottaa toimielinten luottamushenkilöt kuntalain 34 §:n 1 momentin perusteella, ei merkinnyt epäasianmukaista poikkeamista aikaisemmasta käytännöstä. Valtuusto ei siten ollut päätöstä tehdessään käyttänyt harkintavaltaansa tasapuolisen kohtelun periaatteen ja siihen sisältyvän johdonmukaisuusvaatimuksen vastaisesti, KHO:n nettisivuilla julkaistussa ratkaisussa todetaan.

Päätös kokonaisuudessaan

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*