Sotkamon kaivokselta louhittavasta malmista saadaan Terrafamen alueella uraani erottaa, mutta muualle vietyä uraanirikasta materiaalia ei takaisin saa tuoda.

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut osittain valtioneuvoston Terrafame Oy:lle myöntämän luvan uraanin talteenottoon. KHO:n tuoreen vuosikirjapäätöksen mukaan ratkaiseva seikka oli se, että Sotkamon kunta vastusti valtioneuvostolle helmikuussa 2018 antamassaan lausunnossa sitä, että alueelle tuotaisiin kaivoksen ulkopuolelta louhittuja uraanipitoisuuksia aineksia.

Kaivosyhtiö muutti lausunnon antamisen jälkeen hakemustaan siten, että Sotkamoon rakennettavalle laitokselle tuotaisiin uraanipitoista materiaalia myös Harjavallasta, jonne osa hakijan kaivoksen uraanista oli päätynyt nikkelituotteen mukana Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelitehtaaseen. Valtioneuvosto myönsi helmikuussa haetun kaltaisen luvan. Ennen luvan myöntämistä ei kunnalta kysytty uutta lausuntoa laajennetusta lupahakemuksesta.

Luonnonsuojelijat valittivat

Sotkamon kunta ei lähtenyt luvasta valittamaan, vaikka päätös ei ollutkaan sen lausunnon mukainen. Asiasta sen sijaan valittivat Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Vesiluonnon puolesta ry ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Ratkaisussaan korkein hallinto-oikeus toteaa, että kunnan nimenomainen puolto oli ehdoton edellytys luvan myöntämiselle. Vaikka kunta ei valittanut valtioneuvoston päätöksestä, niin se ei KHO:n mukaan tarkoittanut, että kunta olisi antanut muutetulle hankkeelle ydinenergialain 21 §:n 4 momentissa tarkoitetun suostumuksensa.

Uraania voidaan ottaa talteen

Uraaniluvasta tehdyssä valituksessa listattiin myös muita valittajien mielestä virheellisiä päätöksiä, mutta KHO ei näille perusteluille lämmennyt.

Korkein hallinto-oikeus toteaa päätöksensä lopuksi, että talteenottolaitoksella voidaan harjoittaa kaivoksesta peräisin olevan uraanin talteenottoa laitokselle myönnetyn voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Perustetta koko valtioneuvoston päätöksen toimenpanon kieltämiseksi tältä osin ei siten ole.

Ratkaisu kokonaisuudessaan KHO:n sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*