KHO muistuttaa ratkaisussaan, että erityislapsen tarvitsemat palvelut on arvioita yksilökohtaisesti, eikä suurempien linjausten pohjalta. (Kuva: Seppo Haavisto)

Korkein hallinto-oikeus on tuoreessa vuosikirjapäätöksessään ottanut kantaa tapaukseen, jossa kunta oli evännyt erityisluokkaa käyvältä lapselta henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan, vaikka asiantuntija oli sitä suositellut. KHO totesi, ettei kunnalla ole velvollisuutta myöntää henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa, mutta hakemuksen hylkääminen ei saa perustua kunnan tekemään linjaukseen avustajapalvelujen järjestämiseen tietyllä tavalla.

Erityisluokan kolmatta luokkaa käyneelle lapselle oli suositeltu henkilökohtaista avustajaa, mutta kunta ei sitä myöntänyt. Päätöstä oli perusteltu muun muassa sillä, että kyseisessä opetusryhmässä oli erityisluokanopettajan lisäksi kolme koulunkäynninohjaaja.

KHO totesi ratkaisussaan, että opetuksen järjestäjällä on harkintavaltaa sen suhteen, miten avustajapalvelujet järjestetään. Palvelut on kuitenkin järjestettävä oppilaan yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Koulunkäynnin järjestäminen niin, että lapsen opetus olisi tullut järjestetyksi perusopetuslain 3 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla, olisi edellyttänyt, että hänelle olisi osoitettu henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja.

KHO eri mieltä sanamuodoista

Korkein hallinto-oikeus kiinnitti huomiota ratkaisussaan myös siihen, ettei sillä ole ratkaisevaa merkitystä, miten asiantuntija on palvelutarpeen lausuntoonsa kirjoittanut. Kyseisessä tapauksessa henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa oli suositeltu. Asia tulee ratkaista arvioimalla oppilaan opetukseen osallistumisen edellytyksiä kokonaisuutena.

Asiaa aiemmin käsitellyt Vaasan hallinto-oikeus oli hylännyt lapsen huoltajan tekemän valituksen henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan eväämisestä. Hallinto-oikeus oli tullut ratkaisussaan siihen tulokseen, että asiantuntijalausunnoissa ei kuitenkaan yksiselitteisesti todettu, että henkilökohtainen avustaja on välttämätön edellytys A:n perusopetukseen osallistumiselle.

Ratkaisu oikeus.fi-sivustolla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*