Korkein hallinto-oikeus toteaa vuosikirjapäätöksessään, että työnantajan on tarjottava työkyvyttömyyden vuoksi virkasuhteestaan irtisanomisuhan alaiselle viranhaltijalle lähtökohtaisesti mitä tahansa tarjolla olevaa muuta työtä, johon hän koulutuksensa, ammattitaitonsa tai kokemuksensa perusteella kykenee ja johon hän on kelpoinen.

Tarvittaessa viranhaltijan työkykyä tarjolla olevaan työhön on selvitettävä esimerkiksi työkokeilulla. Lisäksi työnantajan voidaan edellyttää kohtuullisessa määrin sopeuttavan työtehtäviä tai työoloja siten, että henkilö kykenee selviytymään hänelle tarjottavasta uudesta työstä.

Ratkaistavana olleessa tapauksessa kaupungin vanhuspalveluiden päällikkö oli irtisanonut hoivakodin perushoitajan, koska hän ei ollut enää kykenevä selviytymään työtehtävistään.
Perushoitaja oli ilmaissut kiinnostuksensa koulunkäynninohjaajan tehtävään, mutta kaupungin mukaan hoitajan terveydentila ei mahdollistanut koulunkäynninohjaajana työskentelyä, sillä työssä on paljon yhteneväisyyksiä perushoitajan tehtävien kanssa.

Hallinto-oikeus oli hylännyt perushoitajan valituksen irtisanomisesta. KHO kumosi ratkaisun ja katsoi, että perushoitajan kykyä koulunkäynninohjaajan tehtävään ei ollut selvitetty työkokeilulla tai muulla soveltuvalla tavalla. KHO katsoi myös, että työnantajan selvittämisvelvollisuus koskee lain sanamuodosta huolimatta virkasuhteisten tehtävien lisäksi myös työsuhteisia tehtäviä. KHO:n päätös syntyi haja-äänin 4-1.

KHO:n ratkaisu

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*