Klash-kuntahaastekilpailulla haettiin uusia tapoja ratkaista kuntakentän ongelmia. Klashin myötä kehitetty opiskelijalähtöinen tukibotti tuo uuden ja nykyaikaisen lisän palveluvalikkoon, sanoo Vantaan ammattiopiston Varian rehtori Pekka Tauriainen. (Kuvakaappaus Annie Advisorin opasvideolta)

Vantaan ammattiopisto Varia on pilotoinut hyvin tuloksin Kuntaliiton Klash-kuntahaastekilpailusta ponnistanutta opintojen keskeyttämistä ennaltaehkäisevää ja opiskelijoita tukevaa chatbot-ratkaisua.

Kuntaliitto ja Vantaan kaupunki asettivat 2019 tavoitteeksi toisen asteen opintojen keskeyttämisen vähentämisen. Haasteen ratkaisemiseksi luotiin innovaatiokilpailu, jonka voitti Annie-tukibotti.

Matalan kynnyksen tukipalvelua kehitettiin Vantaan ammattiopisto Varian kanssa kaksivuotisessa hankkeessa. Tukibotti Annie lähestyy opiskelijaa tekstiviestitse tasaisin väliajoin tai opintojen solmukohdissa ja selvittää tarvitseeko hän tukea. Jos opiskelija tarvitsee tukea, tukibotti ohjaa hänet oikealle henkilökunnan jäsenelle tuen tarpeen perusteella.

– Tuen pyytämiseen liittyy edelleen stigmaa ja häpeää, erityisesti jos asia on herkkä. On ollut ilo huomata, että tukibotti on laskenut tuen pyytämisen kynnystä sitä tarvitsevilla opiskelijoilla, Annie Advisor Oy:n toimitusjohtaja Miska Noponen sanoo Kuntaliiton ja Varian tiedotteessa.

MainosVarian rehtori Pekka Tauriainen kiittelee sovellusta on helppokäyttöiseksi ja vaikuttavaksi.

– Opiskelijalähtöinen tukibotti ei korvaa perinteisiä tukipalveluita, vaan tuo uuden ja nykyaikaisen lisän palveluvalikkoon, hän sanoo.

Tukibotti otettiin laajamittaisesti käyttöön ammattiopisto Variassa vuonna 2021. Samana vuonna ammattiopistossa havaittiin vuosittaisessa eronneiden opiskelijoiden osuudessa merkittävä pudotus 14,6 prosentista 10,7 prosenttiin. Samaan aikaan toisen asteen ammatillisista opinnoista eronneiden osuus nousi kansallisesti puoli prosenttia.

– Tukibotti on yksi opiskelijoiden tukeen tehdyistä panostuksista. Tulos on rohkaiseva, ja seurantaa vaikutuksista opintojen keskeyttämiseen ja opintojen etenemiseen jatketaan edelleen, Tauriainen sanoo.

Opiskelijoiden kokemus tukibotista oli positiivinen: kaikki tukea pyytäneet opiskelijat halusivat, että tukibotti olisi jatkossakin käytössä. Kaikista opiskelijoista tätä mieltä oli 80 prosenttia.

Klash-kuntahaastekilpailulla haettiin uusia tapoja ratkaista yhteisiä ongelmia. Uudella lähestymistavalla etsittiin vaikuttavia, innovatiivisia ja skaalautuvia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

– Klash on Kuntaliiton historian suurin yksittäinen kehityshanke. Näimme tärkeäksi löytää uusia tapoja tukea kuntia ja kehittää monistettavia ratkaisuja, kaikkien kuntien ja kuntataustaisten koulutuksenjärjestäjien käyttöön, Kuntaliiton strategia- ja kehitysjohtaja Markus Pauni kertoo.

Katso video Annie Advisorista

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*