Vuonna 2020 kouluruokailu maksoi päivässä keskimäärin 2,61 euroa oppilasta kohden. (Kuvituskuva: Seppo Haavisto)

Yleinen hintatason nousukehitys vaikuttaa myös kouluruokailujen järjestämisen ja tuottamisen kustannuksiin. Riihimäen kaupunki vastasi Palmian hinnankorotusehdotukseen myöntävästi.

– Suostuimme määräaikaiseen ja maltilliseen korotukseen, Riihimäen kaupungin palvelukoordinaattori Nii­na Nis­ka­nen vastaa.

Palmia siis ehdotti kesken voimassa olevan sopimuksen hinnankorotusta. Neuvotteluissa päädyttiin sopimaan molemmille osapuolille tyydyttävä lopputulos.

– Periaatteessa sopimuksen ehdot eivät muuttuneet. Muutoksen tarve johtui ennalta arvaamattomista olosuhteista, Niskanen sanoo.

Määräaikainen sopimus tehtiin virkamiespäätöksellä.

Palmia vastaa Riihimäen kaupungin kumppanina koulu- ja päiväkotiruoasta.

Yhteistyökumppanin hinnankorotusehdotuksen taustalla oli todellinen tarve, Niskanen näkee.

– Hinnankorotuspaineita on.

Tuntuva neuvottelutarve

Palmian toimialajohtaja Satu Grönlund kertoo, että yhtiö on avannut neuvottelut kaikkien kunta-asiakkaidensa kanssa kouluruokailuihin kohdistuvien hinnankorotuspaineiden takia.

– Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja maataloustuotannon vaikeuksien takia raaka-aineiden hinnat ovat merkittävästi nousseet, Grönlund taustoittaa.

Sota on vaikuttanut raaka-ainehintojen nousuun, hän alleviivaa.

– Ennalta arvaamattomista olosuhteista johtuen olemme olleet pakotettuja aloittamaan neuvottelut asiakkaidemme kanssa ja vetoamaan mahdollisuuteen neuvotella sopimushinnoistamme.

Kaikissa tuoteryhmissä muutoksia

Kuinka paljon raaka-ainekustannukset ovat nousseet, Satu Grönlund?

– Arvioimme raaka-aineiden kustannuksiemme nousevan tämän vuoden aikana keskimäärin 12 prosenttia. Tuoteryhmäkohtaiset erot ovat valtavia, puhutaan joistain prosenteista useisiin kymmeniin prosentteihin.

– Pääsääntöisesti raaka-aineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi kaikissa tuoteryhmissä.

Tukkureiden esittämien raaka-aineiden hinnankorotuksien taustalla ovat monet tekijät ja yksi niistä on logistiikka, Grönlund tietää.

Kuljetustenkin kustannukset ovat kasvussa, hän täsmentää.

Yhtiöllä on hyvin asiakkaita Etelä-Suomessa ja Kanta-Hämeessä, Grönlund arvioi.

– Tarjoamme ateriapalveluitamme kuudessa kunnassa, kaikkiaan noin 50 000 ateriahetkeä päivässä.

Palmia tuottaa aterioita kuntien eri palveluihin, muiden muassa päiväkoteihin ja sairaaloihin. Joissain kunnissa on enemmän kohteita kuin toisissa, Grönlund jatkaa.

Yksipuolisesti ei voi poiketa sovitusta

Opetushallituksessakin on tiedostettu, että esimerkiksi elintarvikkeita koskeva kustannusten kasvu vaikuttaa ateriakohtaisiin kustannuksiin kunnissa.

Jos kunnissa kouluruokailuihin varatut rahat eivät riitä kustannusten noustessa, sitten on tarvittaessa tehtävä lisätalousarvio, Opetushallituksen opetusneuvos Marjaana Manninen linjaa.

Oppilaiden on joka tapauksessa saatava sitä, mitä kunnat on velvoitettu järjestämään, Marjaana Manninen painottaa.

– Kouluruokailun on oltava tarkoituksenmukaisesti järjestettyä ja ohjattua. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksuton ateria.

Tilanteet vaihtelevat kunnissa. Kouluruoka voidaan järjestää esimerkiksi omana tuotantona tai tilata palveluntuottajalta. Sopimuksen osapuolten on pidettävä kiinni sitoumuksistaan.

– Yksipuolisesti ei voi heikentää ruoan laatua sovitusta, Manninen huomauttaa.

Perusopetuksessa kouluruokailun kustannukset laskivat yleisestä kustannustason noususta huolimatta vuonna 2020.

Opetushallituksen opetusneuvos Marjaana Manninen kertoo, että vuonna 2020 kouluruokailu maksoi päivässä keskimäärin 2,61 euroa oppilasta kohden, kun ateriamääräksi lasketaan 190 ateriaa vuodessa. Vuonna 2019 vastaava oppilaskohtainen kustannus oli 2,82 euroa.

– Aterian laskennallinen hinta laski merkittävästi.

Perusopetuksen ruokailun kokonaiskustannukset sisältävät muun muassa ruokailuhenkilökunnan palkat sivukuluineen, elintarvikkeet, kaluston, laitteet, kuljetukset sekä muut ruokailun järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Jokainen esi- ja peruskoulun oppilas sekä lukion ja ammatillisen perusasteen opiskelija on Suomessa oikeutettu maksuttomaan kouluateriaan.

Kouluruokailusuosituksen mukainen koululounas on täysipainoinen ateria, kun se kattaa noin kolmasosan päivittäisestä energiantarpeesta.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*