Koulutusalalla työnimu on kova, mutta alalla työskentelevät kertovat myös uupuvansa. Kuva: Pekka Foli

Työuupumus vaivaa erityisesti fyysisesti kuormittavia aloja ja perinteisesti miesvaltaisia aloja. Työnimua sen sijaan koetaan erityisesti koulutusalalla.

Tilanne selviää Työterveyslaitoksen Miten voit -itsearviointitestin tuloksista. Testin on tehnyt lähes 80 000 vastaajaa, ja vastaukset on koottu yhteen työhyvinvoinnista kertovaan aineistoon.

Testissä vastaajilta kysytään heidän omia näkemyksiään teemoista työtyytyväisyys, työn imu, työuupumusoireilu, työssä tylsistyminen, työriippuvuus ja työkyvyn taso.

Kaikista vastaajista reilut puolet (55 %) arvioi työuupumusoireilunsa melko korkeaksi tai korkeaksi ja 8 prosenttia matalaksi.

MainosTukku- ja vähittäiskaupan alalla, kuljetus- ja varastointialalla sekä kiinteistöalalla toimivista yli 60 prosenttia arvioi työuupumusoireilunsa melko korkeaksi tai korkeaksi.

Korkeita tai melko korkeita arvoja oli myös terveys- ja sosiaalipalveluissa (51 % vastaajista), koulutus- (50 %) sekä rahoitus- ja vakuutusaloilla (50 %) työskentelevien vastauksissa.

Koulutusalalla työnimua

Työnimu on yleistä. Lähes puolet kaikista vastanneista arvioi työnimun korkeaksi, matalaksi taas sen arvioi 31 prosenttia.

Koulutusalalla toimivista noin 56 prosenttia, terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelevistä noin 51 prosenttia sekä rahoitus- ja vakuutusalalla toimivista noin 48 prosenttia koki korkeaa työn imua.

Rakennusalalla työskentelevistä vastaajista vain vajaat 40 prosenttia, teollisuudessa noin 37 prosenttia ja kuljetusalalla noin kolmannes koki korkeaa työn imua.

Työriippuvuutta vai tylsistymistä?

Työriippuvuutta ja työssä tylsistymistä on tutkittu vähemmän, mutta nyt myös näistä teemoista saatiin alakohtaista tietoa.

Työriippuvuutta on aineiston mukaan eniten kiinteistöalalla sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa. Tylsistyminen on yleisintä kuljetus- ja varastointialalla, teollisuudessa ja rakennusalalla.

Työriippuvuus sai korkeimpia arvioita kiinteistöalalla (25 %), maa-, metsä- ja kalataloudessa (23 %) sekä koulutusalalla (21 %) työskenteleviltä. Harvimmin korkeita arvoja koettiin julkisessa hallinnossa (15 %), terveys- ja sosiaalipalveluissa (15 %) sekä teollisuudessa (14 %).

Noin 40 prosenttia kaikista vastanneista arvioi työssä tylsistymisensä melko korkeaksi tai korkeaksi. Työssä tylsistymisensä arvioi korkeaksi tai melko korkeaksi peräti 54 prosenttia kuljetus- ja varastointialalla toimivista sekä 52 prosenttia teollisuudessa ja 48 prosenttia rakennusalalla työskentelevistä.

Tylsistyminen on harvinaisempaa hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (39 %) terveys- ja sosiaalipalveluissa (36 %) sekä koulutusalalla (31 %).

Kaikista vastaajista noin 17 prosenttia arvioi työriippuvuutensa tason korkeaksi tai melko korkeaksi ja matalaksi noin 13 prosenttia.

Tukea palautumiseen

Tuloksia työhyvinvoinnista on saatu myös Päijät-Soten Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselystä. Sen mukaan työn kuormituksen koettiin lisääntyneen eikä työn rasituksista palauduta kunnolla.

Päijät-Sotessa on tulosten selvittyä keskitytty erityisesti palautumisen tukemiseen. Tavoitteeksi asetettiin tarjota koko yhtymän henkilöstölle tietoa palautumisesta, muistuttaa ja motivoida ottamaan käyttöön erilaisia palautumista tukevia keinoja.

Palautuminen sai muun muassa oman teemaviikkonsa, jonka aikana korostettiin esimerkiksi luonnon merkitystä ja taukojen tärkeyttä. Järjestelmällistä taukojen pitämistä varten kehotettiin käyttämään taukoliikuntasovellusta. Luontokuvia varten oli oma valokuvauskilpailu.

Henkilöstöltä tulleessa palautteessa teeman esillä oloa on kiitetty. Päijät-Sotessa on päätetty, että palautumisen teemaviikko järjestetään jatkossa keväisin ja syksyisin. Sen aikana pidetään myös luentoja, joiden aiheita ovat liikunta, ravitsemus, uni ja resilienssi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*