Kunnat kokevat mahdollisuutensa vaikuttaa toimeentulotuen käyttöön vähäisiksi. Perustoimeentulotuen myöntäminen siirrettiin 2017 kunnilta Kelaan

Kunnat seuraavat perustoimeentulotukimenoja aiempaa epäsäännöllisemmin.  Toimeentulotuen tarpeen ehkäisy on kuntien tavoitteena vain epäsuorasti.

Tiedot selviävät Kuntien toimintamallit ja rahoitusvastuu toimeentulotukitarpeen ehkäisyssä ja vähentämisessä -selvityksestä, josta valtioneuvosto kertoo tiedotteessaan.

Kuntien nykyisen 50 prosentin rahoitusvastuun kannustinvaikutus on heikko.

– Tämä johtuu toisaalta toimeentulotukimenojen näkymättömyydestä ja heikosta seurannasta ja toisaalta siitä, että kunnat kokevat mahdollisuutensa vaikuttaa toimeentulotuen käyttöön vähäisiksi, tiedotteessa todetaan.

MainosVuonna 2017 perustoimeentulotuen myöntäminen siirrettiin kunnilta Kelaan. Kuntien 50 prosentin rahoitusosuus siirrettiin toteutettavaksi peruspalvelujen valtionosuuksien vähennyksen kautta, jolloin se ei enää näy kunnille erillisenä menoeränä.

– Toimeentulotuen tarpeen ehkäisemistä vaikeuttaa sen asema viimesijaisena etuutena. Kunnat voivat ehkäistä tarpeen syntymistä lähinnä välillisesti, kuten edistämällä työllisyyttä, tukemalla asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä parantamalla kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta.

Sen sijaan työmarkkinatuen maksuosuuksia seurataan kunnissa aktiivisesti, vaikka ne ovat kustannuksiltaan toimeentulotuen kanssa suunnilleen samansuuruisia. Lisäksi kunnat pyrkivät vaikuttamaan niihin.

Rahoitusvastuut oikeudenmukaisimmiksi

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan sote-uudistuksessa rahoitusvastuita on harkittava uudelleen. Sote-uudistuksen myötä kuntien mahdollisuudet ehkäistä toimeentulotuen tarvetta vähenevät sote-palvelujen ja erityisesti aikuissosiaalityön siirtyessä hyvinvointialueen vastuulle.

Vastaavasti hyvinvointialueesta tulee toimeentulotukiasiakkaan näkökulmasta merkittävä toimija, kun asiointi tapahtuu jatkossa Kelan lisäksi hyvinvointialueen palveluissa.

– Kuntien roolin muuttuminen herättää kysymyksen rahoitusvastuun oikeudenmukaisuudesta.

Tiedotteessa mainitaan perustelluksi jakaa rahoitusvastuuta jatkossa kuntien ja hyvinvointialueen kesken.

– Kuntiin kohdistuvat ohjauskeinot ja kannustimet tulisi kuitenkin suunnitella kokonaisuutena ja ottaa huomioon sekä toimeentulotuki että muut siihen kytkeytyvät etuudet, kuntien vastuulla tulevaisuudessa olevat palvelut ja niiden rahoitusmallit.

Nyt julkaistussa selvityksessä käytiin läpi ensimmäistä kertaa, minkälaisia vaikutuksia perustoimeentulotuen nykyisellä rahoitusmallilla ja -vastuulla on kuntien toimintaan, ja millaiset mahdollisuudet kunnilla ylipäätään on vaikuttaa toimeentulotuen käyttöön.

Lisäksi arvioitiin sote-uudistuksen ja työllisyyden kuntakokeilujen vaikutuksia toimeentulotukiasiakkaisiin ja rahoitusmallin kehittämiseen.

Otsikkoa muokattu 20.4. klo 9.00: perustoimeentukimenoja korjattu muotoon perustoimeentulotukimenoja.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*