Koulukuljetusten pituudet ovat olleet huolestuttavasti kasvussa.

Harrastamisen Suomen malli jatkuu, ja avustushaku kunnille alkaa ensi viikon tiistaina.

Opetushallitus järjesti torstaina verkkotilaisuuden kuljetuksista, joissa kunnissa on ollut uutta sovittelemista harrastuskerhojen takia.

Opetushallituksen opetusneuvos Leo Pahkin kertoo, että joka viides oppilas on koulukuljetusten piirissä. Eniten heitä on Uudellamaalla, mutta määrät ovat suhteellisesti ottaen isoja myös Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Kainuussa.

– Huolestuttavaa on, että matkojen pituudet ovat kasvaneet. Lähes joka toisella oppilaalla koulukuljetuksen matka on yli 20 kilometriä suuntaansa, toisin sanoen päivän aikana yhteensä yli 40 kilometriä. Kuljetuksiin voi mennä useita tunteja viikossa.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Jos koulu ei pysty järjestämään maksutonta koulukuljetusta, avustusta voidaan maksaa myös huoltajalle. Jos oppilaalle tulee odotusaikaa kuljetusten takia, hänelle on järjestettävä tekemistä tuoksi ajaksi.

Hyvällä suunnittelulla odotusaika hurahtaa harrastaessa.

Oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen ei suoraan synny aamu- tai iltapäivätoimintaan osallistumisessa. Sen sijaan lakiesityksen perusteluissa mainitaan, että koulukuljetuksia suunniteltaessa on otettava huomioon aamu- ja iltapäivätoiminta ja siten myös kuljetusoppilaat pystyisivät osallistumaan esimerkiksi kerhoihin.

Hän kertoo, että kuljetusten suunnitteluun ja toteutukseen on hyviä malleja. Yksi toimivimmista on nimetä kuntaan kuljetuskoordinaattori. Kunnat voivat hoitaa koulukuljetuksia myös yhdessä muiden kuntien kanssa.

Hybridejä harrastuksia

Suunnittelija Linda Jaakkola Limingasta kertoo, että 17 prosenttia kunnan oppilasta on mukana koulukuljetuksissa.

– Meillä kuljetukset ovat kiinteästi mukana perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmassa. Myös harrastustoimintaa suunniteltaessa olemme pitäneet kiinni siitä, ettei odotusajoista tulisi pitkiä.

Lähtökohtana on ollut, että harrastusten takia ei tule lisäajoja vaan että normaaleilla koulukuljetuksilla pärjätään.

Hän mainitsee, että sujuvuus vaatii huolellista suunnittelua. Hän saa koordinaattorina hyvissä ajoin ennen lukukausien alkamista rehtoreilta lukujärjestysten pohjat, mikä auttaa harrastusten ja kuljetusten sovittamista.

Yksi apu on hybridiharrastaminen, jolloin oppilaat voivat osallistua harrastuksiinsa etänä. Näissä harrastuksissa kyse on lähinnä pelaamisesta, pelisuunnittelusta ja koodaamisesta.

Hybridiharrastamisen tavoitteena on lisätä harrastamiseen osallistumista ja saavutettavuutta sekä ottaa huomioon esimerkiksi tuen tarpeet – ja koulukuljetukseen osallistuvien oppilaiden mukaan saaminen, mutta myös nuorten toiveet.

Ryhmään on ollut mahdollista osallistua myös koululla, ja luokassa on ollut mukana valvoja. Loput ovat osallistuneet ryhmän toimintaan kotoa omilla laitteilla.

Harrastusryhmällä on ollut käytössään oma chat. Ryhmä on viestinyt chatin lisäksi kameroiden ja yhteisten videopuheluiden kautta.

Jokaiselle maksuton harrastus

Eduskunta päätti lokakuussa, että Harrastamisen Suomen malli vakiinnutetaan nuorisolakiin kuluvan vuoden alusta alkaen.

Mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen malli on levinnyt jo 249 kunnan alueelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kunnille erityisavustusta mallin toteuttamiseen 14,5 miljoonaa euroa lukuvuodelle 2022–2023. Avustusta on mahdollista käyttää osin myös kuljetuksiin.

Harrastamisen Suomen mallista halutaan kuntiin pysyvä toimintatapa.

Maanantaina aukesi uusi avustushaku mallin kehittämishankkeille, joilla kehitetään toteutuksen laatua. Haku on tarkoitettu yhteisöille.

Ministeriö järjestää Harrastamisen Suomen mallin avustushausta webinaarin ensi tiistaina.

Korjattu lakiesityksen perustelut: Lakiesityksen perusteluissa mainitaan, että koulukuljetuksia suunniteltaessa on otettava huomioon aamu- ja iltapäivätoiminta, jotta siten myös kuljetusoppilaat pystyisivät osallistumaan esimerkiksi kerhoihin.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*