Turvallisuus on keskeinen elementti kuntalaisten hyvinvoinnissa.
Kuva: Kuntalehti

Kunnat eivät kuule asukkaitaan turvallisuuteen liittyvissä asioissa, vaikka keinoja olisi. 

Rikoksentorjuntaneuvoston ja Kuntaliiton toteuttama kysely kertoo, että joka viides kunta järjestää säännöllisesti turvallisuuskyselyitä. Turvallisuuskävelyitä järjestää joka kymmenes.

Nuorisovaltuustoja ja vanhusneuvostoja on kuultu turvallisuuskysymyksissä noin joka viidennessä kunnassa. Vammaisneuvostoja on kuullut vain yksi kymmenestä kunnasta. 

Kuntalaisten ääni kokemusasiantuntijoina kannattaisi kuitenkin ottaa huomioon.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Päivi Kurikan mukaan turvallisuuteen liittyvät asiat ovat keskeinen elementti kuntalaisten hyvinvoinnissa.

– Tulevaisuuden haasteena on saada rikosten eh­käisy ja turvallisuustyö osaksi näitä kuulemisen muotoja ja osallistumisen raken­teita sekä varmistaa, että kuntalaisilta kerätty tieto viedään kunnan viranomaisille ja luottamushenkilöille, Kurikka sanoo Kuntaliiton tiedotteessa.  

 

Rikoksentorjunnan ja turvallisuussuunnittelun hyvä organisointi edesauttaa kunnan turvallisuussuunnittelua ja kansallisen rikoksentorjuntaohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Kuitenkin vain viides kunnista arvioi, että rikosten ehkäisy on saatu osaksi kunnan talouden ja toiminnan suunnitteluprosessia. Joka kuudennen mukaan rikosten ehkäisy näkyy kunnan strategiassa hyvin. 

Joka kymmenennessä kyselyyn vastanneessa kunnassa on nimetty rikoksentorjuntatyöstä vastaava henkilö. 

Pienissä kunnissa rikosten ehkäisy ja turvallisuusasiat on useimmiten sisällytetty osaksi hyvinvoin­tisuunnittelua tai sähköistä hyvinvointikertomusta. Mitä isompi kunta on, sitä todennäköisemmin rikosten ehkäisy on osa kunnan turvallisuussuunnitelmaa. 

Kuntaliiton ja rikoksentorjuntaneuvoston kysely oli osa Turvallisesti yhdessä -rikoksentorjuntaohjelmaa vuosille 2016–2020.

Ohjelma keskittyy paikallisen rikoksentorjunta- ja turvallisuustyön kehittämiseen ja asukkaiden ja järjestöjen vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien parantamiseen. Ohjelman tavoitteena on kytkeä rikosten ehkäisy entistä paremmin kunnan suunnitelmiin ja hyvinvointi- ja turvallisuustyöhön. 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*