Noin 40 prosenttia pakolaisista on alaikäisiä. Moni kunta tarjoaa ukrainalaisille perheille muun muassa avoimia varhaiskasvatuksen palveluja. Kuva: Santeri Rantala

Kunnissa varaudutaan parhaillaan ukrainalaisten pakolaisten kiihtyvään maahantuloon sekä mahdolliseen soten lakkoon.

Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanoton varautumista hankaloittaa epävarmuus Suomeen tulevien määrästä.

Sisäministeriön Sanna Sutter kertoi keskiviikkoisessa tiedotustilaisuudessa tämänhetkisen arvion olevan 40 000–80 000 henkeä.

Kuntia varten on valmisteilla järjestelmä, minkä kautta kunnille korvataan kustannukset, joita tulee tilapäisen suojelun majoituksista ja vastaanottopalvelujen tuottamisesta.

Malli on uusi, ja siinä on vielä joukko avoimia kysymyksiä.

Malliin kuuluu muun muassa kiinteä majoituskorvaus sekä korvaukset toteuman mukaan tulevista sote-palveluista.

Malli on tarkoitus saada valmiiksi huhtikuun aikana.

Pakolaistilannetta varten on perustettu uusi eri ministeriöiden edustajista koostuva koordinaatioryhmä, jonka on tarkoitus antaa kunnille lisätietoa vielä kuluvan viikon aikana.

Lisää vastaanottokeskuksia

Vastaanottokeskuspaikkoja tarvitaan lisää. Maahanmuuttovirasto valmistelee parhaillaan uusia vastaanottokeskuksia sekä olemassa olevien laajentamista.

Maahanmuuttoviraston omat vastaanottokeskukset sijaitsevat Helsingissä, Lappeenrannan Joutsenossa ja Oulussa. Muita ylläpitävät kuntien lisäksi järjestöt ja yritykset.

– Kartoitamme kuntien kanssa parhaillaan uusien tilojen mahdollisuuksia. Kunnilta kysytään nyt innovatiivisuutta ja uusia ratkaisuja, kertoo Maahanmuuttoviraston apulaispäällikkö Elina Immonen.

Hän kertoi olevansa iloinen, että suomalaiset kunnat ovat olleet tilanteessa aktiivisia.

Alaikäisiä 40 prosenttia

Noin 40 prosenttia pakolaisista on alaikäisiä. Kunnissa ratkotaan parhaillaan, kuinka lasten ja nuorten päivähoito ja koulutus järjestetään.

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta kertoo, että kunnissa on melko hyvä valmius järjestää valmistavaa opetusta.

Valmistavassa opetuksessa opiskellaan suomen kieltä, ja opetusta yksilöidään lapsien iän mukaan.

– Valmius on hyvä erityisesti kunnissa, joihin on tullut pakolaisia aiemminkin. Muissa opetustarjonnan käyntiin polkaisu kestää vähän kauemmin. Keskusteluissa eri kuntien kanssa vaikuttaa siltä, että tilanteeseen osataan varautua.

Ratkaistavia asioita on esimerkiksi, mistä opettajat löytyvät ja kuinka kommunikointi käytännössä sujuu.

– Valmistelut kannattaa tehdä huolellisesti. Jos pakolaislapsia tulee tänään, ei opetuksen tarvitse olla heti huomenna järjestyksessä.

Kunta voi itse päättää, missä koulussa valmistavaa opetusta järjestetään ja opetetaanko lapsia samassa ryhmässä ja miltä osin ukrainalaislapset opiskelevat olemassa olevan opetuksen yhteydessä.

Valmistavasta opetuksesta tulevat kustannukset kuuluvat valtionosuusjärjestelmään. Sen sijaan pakolaislasten varhaiskasvatuksen kunnat joutuvat maksamaan itse.

– Pakolaisina tulleilla ulkomaalaisilla ei ole subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen. Mutta toisaalta varhaiskasvatuslaissa sanotaan, että mikäli olosuhteet vaativat, varhaiskasvatus on järjestettävä myös ilman kotikuntaa oleville.

Päivärinta kertoo, että moni kunta on alkanut tarjota pakolaisperheille avoimia varhaiskasvatuksen palveluja, kuten osallistumista perhekerhoihin tai leikkipuistotoimintaan.

Oikeus sote-palveluihin

Ukrainalaisilla on oikeus myös sote-palveluihin. Tilapäistä suojelua saavien pakolaisten sote-palvelujen järjestämisen ja kustannusten vastuut kuuluvat Maahanmuuttovirastolle.

Sen sijaan oleskeluaan rekisteröimättömillä tilanne on toinen. Heitä ovat esimeriksi ohi virallisten kanavien sukulaistensa luokse tulleet ukrainalaiset.

Heidän kiireelliset sote-palvelut järjestetään kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. He vastaavat itse hoidon kustannuksista.

Osastopäällikkö Satu Koskela sosiaali- ja terveysministeriöstä korostaa, että on tärkeää kartoittaa akuutin kriisin vaikutukset pakolaisten psyykkiseen vointiin.

Lakkoon varautumista varten suunnitelma

Pakolaistilanteen lisäksi kunnissa on varauduttava sote-palvelujen turvaamiseen mahdollisen lakon aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt aluehallintovirastoille, kunnille ja sairaanhoitopiireille ohjauskirjeen lakkoon varautumisesta ja palvelujen turvaamisesta.

Kuntien ja sairaanhoitopiirien tulee laatia etukäteen suunnitelma siitä, miten palvelut turvataan mahdollisen lakon aikana, STM huomauttaa tiedotteessaan.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä kiireellisten ja välttämättömien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseen sekä asiakas- ja potilastuvallisuuden varmistamiseen. 

Kuntien on arvioitava palvelutarpeen kehitystä ja varauduttava etukäteen muuttamaan toimintaa palvelutarpeeseen vastaamiseksi.

Ministeriö kehottaa kuntia ja sairaanhoitopiirejä arvioimaan huolellisesti myös keskinäisen yhteistyön keinot palvelujen ja henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi.

STM kertoo seuraavansa palvelujen ja henkilöstön tilannetta ja käy kuntien ja kuntayhtymien kanssa vuoropuhelua lakkoon varautumisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*