Tablettitietokone pöydällä
Kyselyyn vastanneet pitivät digitaalisia tietoaineistoja työnsä kannalta erittäin hyödyllisinä. (Kuva: Pixabay)

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kuntien teknisen toimialan työntekijät suhtautuvat käytössään oleviin digiteknologioihin ja -aineistoihin hyvin positiivisesti.

DigiFinland Oy:n kyselyyn vastasi 339 työntekijää 148 kunnasta.

-Keskeisin tulos on, että käytössä olevat digiteknologiat koetaan kuntien teknisellä toimialalla erittäin hyödyllisiksi. Se vaikuttaa tutkimusten mukaan suoraan siihen, otetaanko teknologioita käyttöön. Kunnissa on siis suuri työntekijöiden digipotentiaali, kyselyn laatinut DigiFinland Oy;n asiantuntija Jarmo Pulkkinen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Pulkkinen tekee aiheesta väitöskirjaa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Pulkkisen mukaan työntekijöiden digivalmiuksia kuntien teknisissä palveluissa on tutkittu valtakunnallisesti yllättävän vähän, vaikka digitalisaatiota halutaan edistää sekä hallitusohjelmissa että kuntien strategioissa.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Vastaajat arvioivat teknologioiden ja aineistojen hyödyllisyyttä asteikolla 1–5. Käytössä olevien laitteiden koetun hyödyllisyyden keskiarvo oli kyselyssä 4,5, ohjelmistojen 4,4 ja digitaalisten tietoaineistojen peräti 4,8. Digiteknologiat koettiin hyödyllisyyden ohella myös helpoksi käyttää. Kaavoituksen ohjelmistot koettiin vaikeimmiksi.

-Toinen keskeinen havainto on, että kuntien työntekijät kaipaavat lisää tukea digiteknologioiden hyödyntämiseen. Kysyttäessä kokonaisarviota käyttöönotto- ja tekniseen tukeen, koulutukseen ja digimyönteiseen ilmapiiriin liittyen, oli keskiarvo vastauksissa vain 3,3. Tuen tarve tuli vahvasti esille myös vapaamuotoisissa vastauksissa, Pulkkinen kertoo.

Kunnan asukasluvulla ei ollut merkittävää yhteyttä työntekijöiden digivalmiuteen. Alle 2 000 asukkaan kunnissa työntekijöiden digivalmius oli kuitenkin muita kuntaryhmiä selvästi alemmalla tasolla. Varsinkin rakentamisen luvituksessa kuntien väliset erot digivalmiuksissa olivat suhteellisen pieniä.

Kuntien teknisen toimialan digitalisaatio on ajankohtainen aihe, koska vuoden 2024 alusta otetaan käyttöön uusi valtakunnallinen rakennetun ympäristön Ryhti-tietojärjestelmä, johon kunnat toimittavat jatkossa kaavoituksen ja rakennusluvituksen aineistoja. Hanketta hallinnoivat ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus.

DigiFinland on julkisomisteinen yhtiö, jonka tehtävänä on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen digitaalisia ratkaisuja. Yhtiön omistus laajeni vuoden 2023 alussa siten, että valtiolle jäi noin 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus. Hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siirtyi kullekin vajaan 2,9 prosentin omistusosuus.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*