Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa on tarkoitus vahvistaa kirjaamalla valtion erityisavustus ensi kertaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin.

Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta koskeva lakiesitys on tällä hetkellä lausuntokierroksella.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tiedottaa, että esityksen tavoitteena on vähentää yhteiskunnallisen eriarvoistumisen vaikutuksia koulutukselliseen tasa-arvoon.

Selkeät perusteet rahoitukselle

Millä perusteella kunnat voivat siis hakea myönteistä erityiskohtelua?

OKM:n erityisasiantuntija Jenni Nuutinen vastasi kysymyksiin yhdessä asian valmisteluun osallistuneiden virkamiesten kanssa.

– Rahoituksen perusteina ovat koulujen ja varhaiskasvatuksen toimipaikat, joiden sijaintialueilla (postinumeroiden mukaan katsottuna) on heikko koulutustaso, korkea työttömyysaste tai korkea vieraskielisen väestön osuus.

– Rahoituksen perusteet tulevat olemaan samansuuntaisia kuin aiemmissa opetus- ja kulttuuriministeriön niin sanotuissa tasa-arvorahan erityisavustuksissa.

Kyseessä ei ole siis uusi avustusasia, mutta nyt erityiskohtelulle haetaan vahvistusta kirjaamalla se lakiin.

Opetuksen järjestäjä ilmoittaa hakemuksessaan koulut, joihin avustusta haetaan, Nuutinen lisää viestissään.

Tutkimustietoa hyödynnetään

Myönteisestä erityiskohtelusta rahoitusta saavan kunnan on lakiesityksen perusteella tehtävä aina selvitys avustuksen käytöstä, OKM:n erityisasiantuntija Nuutinen ja virkamiehet vahvistavat.

– Selvitysten perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi sitten, että onko yksittäinen avustus käytetty oikeaan tarkoitukseen ja päätöksen ehtojen mukaisesti. Ministeriö arvioi myös sitä, mikä on avustuskokonaisuuden laajempi vaikuttavuus.

– Lisäksi kuntia tuettaisiin jatkossa tutkimuksellisesti vaikuttavimpien toimintatapojen löytämisessä, Nuutinen kirjoittaa.

Esityksen mukaan avustus voitaisiin myöntää kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lausuntokierros hallituksen esityksestä päättyy 28.2.

Sosioekonomisesti haastavien alueiden tukemiseen tarkoitettu lakiesitys annetaan eduskunnalle keväällä 2022 ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*