Tuntia myöhemmin kouluun? Jämsä selvittää asiaa nuorisovaltuuston aloitteen pohjalta. Kuvituskuva. (Kuva: Jorma Ylönen)

KUNTAKIERROS Jämsän nuorisovaltuusto on tehnyt kaupungin sivistyslautakunnalle aloitteen kokeilusta, jossa yläkoulun kouluaamut alkaisivat vasta yhdeksältä. Tätä nykyä koulupäivä alkaa pääsääntöisesti kahdeksalta.

Nuorisovaltuusto on selvittänyt asiaa perehtymällä tutkimustuloksiin. Lisäksi se on tehnyt kyselyn oppilaitoksien henkilökunnalle. Kyselyn vastanneista 60 prosenttia kannatti myöhäisempiä aamun aloituksia. Perusteluina oli muun muassa työmatkojen pituus ja työpäivään valmistautuminen.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto suosittelee lausunnossaan aloitteen hyväksymistä.

Jämsän sivistyslautakunta päätti, että aloitteeseen vastaaminen annetaan johtavan rehtorin valmisteltavaksi. Lautakunta antoi evästyksen, jonka mukaan valmistelussa pitää ottaa huomioon lainsäädännön velvoitteet yhteistyöstä oppilaiden, kotien ja henkilöstön kanssa sekä nykyisten kuljetussopimusten asettamat reunaehdot.