Kolarin Hannukaisen kylän maisemaa. Etualalla Saivojärvi. Taustalla näkyy Yllästunturi ja vasemmalla Hannukaisen vanhan kaivosalueen sivukivikasoja. (Kuva: Pete Huttunen / Kolarin kunta & Leader Tunturi-Lappi)

KUNTAKIERROS Kolari lupaa uudessa kuntastrategiassaan olla kasvukunta, joka pitää huolta luonnosta ja kestävyydestä sekä hyödyntää alueen luonnonvaroja tasapainoisesti.

– Me kasvamme rohkeasti. Me kasvamme yhteistyöllä. Me kasvamme toimeliaisuudella. Me kasvamme kestävästi, Kolarin valtuuston syyskuussa hyväksymä strategia linjaa.

Eväät strategian uusimiseen kerättiin valtuutetuilta ja johtavilta viranhaltijoilta työpajoissa sekä verkossa toteutetulla kuntalaiskyselyllä. Kyselyyn saatiin kuntalaisilta sekä yhdistysten ja yritysten edustajilta noin 240 vastausta.

Ylivoimaisesti tärkein kuntoon laitettava asia oli kaikkien vastaajaryhmien mielestä asunnot.

– Asuntopula on aivan kauhea, ja kunnan pitäisi tehdä asialle jotakin, yksi kuntalaiskyselyn vastaajista tiivisti yli 70 muun vastaajan tuntemukset.

Strategiatekstissä asunnoista linjataan näin: ”Myös laadukkaaseen asuntokantaan panostetaan mm. kaavoituksen kautta, jotta se tukisi yritysten houkuttelevuutta ulkopaikkakuntalaisten työntekijöiden näkökulmasta”.

Kuntalaiskyselyn vastaajilla oli runsaasti mielipiteitä Hannukaisen kaivoshankkeesta, sekä puolesta että vastaan. Hannukaiseen kaavaillaan rautamalmikaivosta, joka tuottaisi raudan lisäksi kuparia ja kultaa.

Strategiassa todetaan, että ”alueen luonnonvaroja, kuten kaivoksia ja luonnontuotteita, hyödynnetään monipuolisesti siten, että niiden vaikutukset talouteen, hyvinvointiin ja ympäristöön ovat pitkäjänteisesti tasapainossa ja tukevat kestävyysperiaatetta”.

Kuntalaisille suunnatun kyselyn perusteella kolarilaiset pitävät Kolarin viime vuosien kehityksessä myönteisenä muuttovoittoisuutta, matkailun kasvua ja ympärivuotistumista, avointa ja aktiivista viestintää, tunturialueen hirsikouluja, satsauksia liikuntamahdollisuuksiin sekä monipuolista yritystoimintaa sisältäen myös kaivostoiminnan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*