Kuntaliiton julkaiseman suosituksen ja oppaan tavoitteena on, että poliittiset päätöksentekijät ja kuntalaiset voivat halutessaan tutustua päätöksen taustoihin ja perusteluihin nykyistä paremmin. Suositus ja opas tähtäävät siihen, että päätösten vaikutuksia ei arvioida pelkästään taloudellisesta näkökulmasta, vaan päätöksenteossa huomioidaan myös vaikutukset kuntalaisiin, ympäristöön ja kunnan henkilöstöön.
 
– Päätöksiä tehtäessä on voitava punnita useita vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista poliitikot voivat valita kuntalaisten näkökulmasta parhaan. Kun päätöksentekijöille esitellään laajasti, millaisia vaikutuksia heidän tekemillään päätöksillä on, valmistelun läpinäkyvyys lisääntyy ja luottamushenkilöt ottavat vastuuta päätöksenteon vaikutuksista, kehityspäällikkö Salme Sundquist perustelee suositusta.
 
Läpinäkyvyys ja avoimuus edellyttävät, että laaditaan vaihtoehtoisia päätösesityksiä ja punnitaan tarkasti niiden vaikutuksia. Päätösesityksiä laadittaessa joudutaan hyvin usein tasapainoilemaan erilaisten vaikutusten välillä ja sovittamaan yhteen erilaisia näkökulmia, jotta ratkaisu olisi onnistunut mahdollisimman monesta näkökulmasta.
 
Kunnallisten päätösten vaikutusten ennakkoarviointi lisää luottamushenkilöiden arvopohjaista päätöksentekoa ja käynnistää arvokeskustelun päätösten halutuista vaikutuksista, Kuntaliitto muistuttaa.
 
Edellinen kuntien arviointia käsittelevä yleiskirje ja suositus ovat vuodelta 2006 ja ne käsittelivät kunnanvaltuustojen asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointia. Ennakkoarviointia varten julkaistu opas on tuotettu yhteistyössä kuntakentän ja alan asiantuntijoiden kanssa.
 
Oppaassa esitellään ennakkoarvioinnin malli ja taulukko sekä konkreettisia esimerkkejä ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa.
 
(KL)
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*