Kuntien kriittisille palvelu- ja toimintoketjuille on luotu jatkuvuudenhallinnan kokonaiskonsepti.

Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteisessä KUJA-projektissa kunnille ja kuntien kriittisille palvelu- sekä toimintoketjuille luotiin asiakaslähtöinen jatkuvuudenhallinnan luotu konsepti sisältää mm. maksuttomia ja yhtenäisiä toimintamalleja sekä työkaluja.

Projektin tavoitteena oli kehittää kuntakentän toimijoiden kykyä ja valmiuksia varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa.

Taustalla uusien toimintatapojen sekä sote- ja maakuntauudistuksen tuomien edellyttämä uudenlainen varautuminen uudenlaisiin häiriö- ja kriisitilanteisiin.

Kuntien järjestämisvastuulla olevia palveluja tuotetaan nykyisin yhä enemmän kuntayhtymissä, kuntien omistamissa yhtiöissä ja elinkeinoelämän toimesta, Huoltovarmuuskeskuksen valmiusasiamies Jaakko Pekki toteaa Kuntaliiton tiedotteessa.

– Tämä vaikuttaa olennaisesti palveluiden toimintavarmuuteen poikkeustilanteissa. Verkostomainen toimintaympäristö edellyttää yhteistoimintaa verkoston keskeisten toimijoiden välillä myös varautumisessa ja toiminnan jatkuvuudenhallinnassa.

Pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo Kuntaliitosta muistuttaa, että maakuntauudistuksen jälkeenkin kunnilla on keskeinen rooli esimerkiksi perusinfrastruktuurin tuottamisesta ja ylläpitämisestä..

– Rajapinta kunnan ja maakunnan alueen toimijoiden välillä on keskeinen myös varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan näkökulmasta, Tervo sanoo.

Projektissa julkaistut jatkuvuudenhallinnan kehittämissuositukset kunnille:

  • Kuntien tulisi laatia arvio varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan nykytilasta sekä määrittää johdon tahtotila arvion perusteella tehtävästä kehittämissuunnasta ja keskeisimmistä toteutettavista kehittämistoimenpiteistä.
  • Varautumista ja jatkuvuudenhallintaa tulee kehittää ja ohjata johdonmukaisesti yhtenä kokonaisuutena koko kuntakonsernin kattavasti.
  • Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta tulee sovittaa luontevaksi osaksi kuntien perustoimintoja, johtamista, päätöksentekoa ja seurantaa lisäämällä varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan näkökulma muiden keskeisten prosessien ohjeistukseen.
  • Kuntien tulee määrittää kriittiset tehtävänsä sekä tunnistaa näihin kuuluvat keskeiset avaintoiminnot sekä näissä toimivat merkittävimmät palveluntuottajat.
  • Kriittisimpiin toimintoihin liittyvien palveluntuottajien kanssa laadittavissa sopimuksissa tulee määritellä varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan vaatimukset jo hankinnan suunnitteluvaiheessa.
  • Kuntien ja niiden kriittisimpien yhteistoimintakumppaneiden välisen yhteistoiminnan lisäksi kuntien välistä yhteistoimintaa tulee pyrkiä aktivoimaan alueellisesti.

Työkalut ja muuta materiaalia projektista löytyy osoitteesta kunnat.net/kuja.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*