Kolmannes kunnan työntekijöistä on viimeisen puolen vuoden aikana kohdannut työssään rakenteellisia muutoksia ja joka viidennellä työn sisältö on muuttunut, käy ilmi Työterveyslaitoksen kyselytutkimuksesta, johon vastasi 10 920 työntekijää 34 kunnasta.

Muutoksista huolimatta 73 prosenttia vastanneista koki työn imua useita kertoja viikossa ja 79 prosenttia sanoi olevansa ylpeä työpaikastaan.

Naiset ja vanhemmat työntekijät kokivat miehiä ja nuoria työntekijöitä enemmän työn imua. Suurissa kunnissa työn imua koettiin jonkin verran vähemmän kuin pienissä, mutta niissäkin työn imun keskimääräinen taso oli hyvä.

Nuorempi ikä ja korkeampi koulutustaso olivat vastaavasti yhteydessä työssä uupumiseen. Työuupumusoireita kuten kroonista väsymystä ja kyynistyneisyyttä ilmoitti kokeneensa vähintään viikoittain joka neljäs ja työssä tylsistymistä joka kuudes vastanneista kuntatyöntekijöistä.

– Voi olla, että muutoksiin liittyvä epävarmuus kuormittaa erityisesti nuorempia, työurallaan varhaisemmassa vaiheessa olevia ja ruuhkavuosia eläviä työntekijöitä, tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta toteaa.

Kuntatyöntekijät ylpeitä ammatistaan

Kyselyn perusteella kuntahenkilöstöllä on runsaasti osaamista, ylpeyttä ammatistaan ja työn voimavaroja, jotka kannattelevat työhyvinvointia muutostenkin keskellä.

Työn imun kokemus oli selvästi työuupumusta ja työssä tylsistymistä yleisempää.

Kolme neljästä (74 %) kuntatyöntekijästä arvioi saavuttavansa työnsä tavoitteet. Peräti 92 prosenttia vastanneista piti työpaikkansa tavoitteita tärkeinä.

– Voimaannuttavilla henkilöstökäytännöillä ja ihmislähtöisellä, palvelevalla esimiestoiminnalla voidaan vaalia ja vahvistaa työn imua, työpaikkaan sitoutumista ja hyvää työssä suoriutumista myös muutosten keskellä, Hakanen sanoo.

– Voimaannuttavilla henkilöstökäytännöillä tarkoitetaan yksilöä osallistavaa henkilöstöjohtamista, joka lisää tämän kokemuksia omista toimintamahdollisuuksistaan. Erityisesti kokemus mahdollisuuksista vaikuttaa oman työn tekemiseen ja työssä kehittymiseen oli selvässä yhteydessä kaikkiin myönteisiin seurauksiin työssä, Hakanen sanoo.

Tietoa tutkimushankkeesta: ARTTU2-ohjelman osaprojekti ”Henkilöstö strategisena resurssina” tuottaa tietoa ja toimintamalleja kunnille kestävän uudistumisen toteuttamiseen, henkilöstövoimavarojen ja muutoksen johtamiseen sekä työnteon tapojen muutokseen ja työn voimavarojen vahvistamiseen. Osaprojektin toteuttavat Työterveyslaitoksen ”Uudistun, innostun, onnistun!” ja Vaasan yliopiston ”Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella” hankkeet yhdessä. Tutkimuksen ovat rahoittaneet ARTTU2-ohjelma, Keva ja Työsuojelurahasto.

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*