Mistä löytyy työtä? Yrittäjät suhtautuvat varauksella kuntien kykyyn edistää työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisia. (Kuva: Pixabay)

Yrittäjien odotukset eivät ole korkealla, kun heiltä kysytään kuntien kyvystä hoitaa työllisyyttä. Näin tiedottaa Suomen Yrittäjät, joka nostaa yrittäjien näkemyksen esille kuntabarometri-kyselystä.

Lähes 10 000 vastaajasta noin 42 prosenttia arvioi, että kunnat kykenevät hoitamaan työllisyyspalveluita kohtuullisesti. Tämän lisäksi 23 prosenttia vastasi kuntien kykenevän hoitamaan työllisyyspalveluita huonosti. Yhdeksän prosenttia yrittäjistä arvioi kuntien toimivan tällä osa-alueella erittäin huonosti.

TE-palvelut siirtyvät näillä näkymin kunnille vuoden 2024 aikana. Lakiluonnoksen lausuntoaika jatkuu 27.6. asti

– Otetaan yksityisen sektorin osaaminen käyttöön työllisyyspalveluissa. Vain 18 prosenttia yrittäjistä oli sitä mieltä, että kunta tekee riittävästi yhteistyötä yksityisen kanssa, Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari sanoo edustamansa elinkeinoelämän järjestön tiedotteessa.

– Nyt on aidosti mietittävä, mitä on tehtävä uudella tavalla. Yksityisten työvoimapalveluiden roolin kasvattaminen julkisen palvelun rinnalla olisi varmasti järkevää.

Kuntia kannustetaan keskittymään elinvoimaan

Yrittäjien teettämässä kuntabarometri -kyselyssä selvitettiin yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Yrittäjistä liki puolet (48 prosenttia) vastasi, että kunta on riittävän iso hoitaakseen työllisyyspalveluita.

– Sen sijaan yrityspalveluita ja elinkeinopolitiikan asemaa pidettiin yrittäjien vastauksissa kunnissa suhteellisen hyvinä. Tämä on tärkeä viesti siitä, että kunnissa ymmärretään yrittäjyyttä.

Työllisyyspalvelut eivät ole olleet kuntien vastuulla tähän mennessä kuin kokeilualueilla. Jotkut kunnat ovat jo kokeilleet uutta roolia kuntien työllisyyskokeilujen avulla. Yhteensä kuntakokeiluissa on ollut 25 aluetta, joihin kuuluu 118 kuntaa.

Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että jopa 73 prosenttia yrittäjistä vastasi, että kunnan on keskityttävä yleiseen elinvoimaan soten poistuttua. 42 prosenttia yrittäjistä näki tärkeäksi, että kunnat keskittyvät lakisääteisiin tehtäviin. Työllisyyspalveluihin kuntien toivoi keskittyvän vain 25 prosenttia vastaajista.

– Tulevaisuuden kunnissa yksissä käsissä ovat elinkeinopolitiikka, yritystoiminnan paikallinen kehittäminen, osaamisen kehittäminen paikallisten oppilaitosten avulla ja työvoimapolitiikka, Jaskari sanoo tiedotteessa.

Kesän jälkeen esitys eduskunnalle

TE-palveluiden uudistus on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Hallitus on arvioinut, että TE-palveluiden siirtyessä kuntiin henkilö- ja yritysasiakkaat saavat entistä paremmin paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita.

Hallituksen esitys viimeistellään saadun palautteen pohjalta ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi siis vuoden 2024 aikana.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*