Moni saattoi ajatella aluksi, että nytkö sähkön säännöstely alkoi, vaikka laaja sähkökatko johtui teknisestä viasta sähköasemalla viime keskiviikkona Sipoossa. (Kuva: Pixabay)

Jos koti yllättäen pimenee, sähköpula voi olla monella mielessä, vaikka se ei olisikaan todennäköisin syy sähkökatkoon.

Sähköpulatilanteessa sähkönsiirtoa voidaan katkoa alueellisesti. Kantaverkkoyhtiö Fingrid sekä työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat heti, jos tilanne sähkönjakelun kannalta kiristyy.

Mahdollisista sähkökatkoista ei ole syytä huolestua, vaan niihin voi varautua hyvissä ajoin tutustumalla eri lähteistä löytyviin sähkönkäyttäjien varautumisohjeisiin.

Oman sähkönjakeluyhtiön verkkosivuja ja muita viestintäkanavia kannattaa seurata.

MainosNäistä asioista tiedotti viime viikolla muiden muassa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Yhtymän tiedotteessa kerrottiin myös siitä, että nopeasti syntyvissä tilanteissa alueelliselle tiedottamiselle jää hyvin vähän aikaa. Tämän takia jokaisen kannattaa tutustua hyvissä ajoin ohjeisiin, jotka auttavat varautumaan sähkökatkoihin. Ohjeet voi vaikkapa tulostaa talteen, tiedotteessa neuvottiin.

Herkkyyskynnys uudella tasolla

Nopeasti syntyneestä tilanteesta oli kyse viime viikon keskiviikkona Sipoossa, jossa alkoi laaja sähkökatko iltakymmenen aikoihin. Sähkökatko johtui viasta Martinkylän sähköasemalla Sipoossa.

Yhdeltä yöllä loputkin katkoksen yllättämät asiakkaat saivat varayhteyden kautta sähköä. Samalla Keravan Energia kehotti Facebook-tiillään, että asiakkaiden olisi edelleen hyvä käyttää sähköä säästeliäästi.

MainosKeravan Energian mukaan ilman sähköjä oli pahimmillaan vajaat 6 000 asiakasta. Sähkökatkon aikana ja sitä seuranneena aamuna Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas vastasi median kyselyihin tapahtuneesta.

Vaikka sähkökatko oli yllättävä, se ei ollut poikkeuksellinen.

– Sähkökatkoja on ollut usein aiemminkin. Tämä muistutti siitä, että niitä tapahtuu edelleenkin.

Tällä kertaa mediankin kautta osoitettiin kiinnostusta tapahtuneeseen ehkä tavanomaista enemmän, Grannas arvioi.

– Puheet sähkön riittävyydestä vaikuttavat herkkyyskynnykseen sähkökatkojen tapahtuessa.

”Hinta on se päähuoli”

Grannas pitää hyvänä asiana sitä, että erilaisista mahdollisuuksista keskustellaan ja varaudutaan silläkin tavoin tulevaan.

– Uskon, että tämä sähkökatko, vaikka se ei johtunutkaan sähköntuotannon niukkuudesta, muistutti tilanteen vakavuudesta sekä kulutuksen säästämisen sekä varautumisen tarpeesta.

Viime aikoina sähköasioita on pohdittu tavanomaista enemmän ympäri Suomea, myös Uudellamaalla sijaitsevassa Sipoossa.

Sähköyhtiöt ovat pääasiassa vastanneet kuntalaisten huolenaiheisiin. Näin on tapahtunut myös Sipoossa, vaikka joitakin yhteydenottoja sähköasioista kunnanjohtajakin on saanut kuntalaisilta.

– Kuntalaiset ja yritykset ovat enimmäkseen olleet yhteydessä paikalliseen energiayhtiöön, Grannas huomauttaa.

Niin kunnan asukkailla kuin yrittäjillä on ollut yhteneviä huolia sähköasioissa. Myös isoin puheenaihekin on käynyt selväksi näinä aikoina.

– Hinta on se päähuoli ja miten pärjää, kun rahat menevät lämmitykseen.

Sähköasioita on käsitelty valtuustossa

Sähköpulaan varautumisesta on tiedotettu kansalaisia eri tavoin.

– Olemme arvioineet, että päävastuu tästä tiedottamisesta on energiayhtiöillä ja valtiolla, Sipoon kunnanjohtaja sanoo.

Kunnassa on pyritty olemaan mahdollisimman hyvin tietoisia tilannenäkymistä ja varautumaan erilaisiin tilanteisiin, Grannas jatkaa.

– Myös kunnanvaltuustossa näitä asioita on käsitelty syksyllä ja energiayhtiön toimitusjohtaja on ollut paikalla esittelemässä tilannetta sekä ratkaisuja ja vastaamassa kysymyksiin.

– Kunnalla on jo pitkään ollut varautumissuunnitelmat pidempiä sähkökatkoja varten.

Varavoimakoneita on koekäytettävä

Kuntaliiton erityisasiantuntija Vesa Peltola painottaa, että normaalioloissakin on tärkeää huolehtia riittävästä varautumisesta sähkökatkoihin.

Tämä tarkoittaa muiden muassa varautumissuunnitelmaa. On oltava tiedossa riittävissä määrin varavoimakoneita ja niitä on koekäytettävä säännöllisesti.

– Myös kaukolämpölaitoksille on syytä laatia varautumissuunnitelma, jota varten on saatavilla Huoltovarmuuskeskuksen mallipohja.

– Syksyn 2022 aikana on lisäksi valmistunut erityisesti pienille lämpölaitoksille räätälöity, kevennetty ja silti kattava varautumissuunnitelman mallipohja.

Vaihtoehtona lämpötilan lasku

Energiayhtiöt ja valtio kantavat päävastuun sähköpulaan varautumisen tiedottamisesta. Myös kunnat ovat jakaneet tietoa aiheesta.

Tyypillisin asiaa edistävä toimenpide kunnissa onkin ollut sähkön säästöön kannustava viestintä sekä henkilöstölle että kuntalaisille, Kuntaliiton erityisasiantuntija Vesa Peltola arvioi.

– Myös lämpötilan lasku, IV-laitteiden ja lämmityksen sekä valaistuksen säädöt ovat sähkön säästöä edistävien toimenpiteiden kärjessä kunnissa.

Ajankohtainen kampanja

Kunnat voivat hyödyntää omissa palvelupisteissään Astetta alemmas -kampanjan aineistoa, Vesa Peltola neuvoo.

– Näinä aikoina on hyvä muistuttaa kuntalaisia, että talvi sähköpulariskeineen on nyt käsillä ja kaikkien apua tarvitaan. Aineiston voi tilata kampanjan verkkopalvelusta.

Astetta alemmas -kampanjassa oli viime torstaina tehdyn tilannepäivityksen perusteella mukana 112 kuntaa.

Astetta alemmas kutsuu kaikki suomalaiset organisaatiot mukaan viemään viestiä tehokkaista energiansäästökeinoista koteihin.

– Asukasluvulla mitattuna kuntien osallistumisen kattavuus on yli 75 prosenttia, vaikka kampanjakuntien osuus on nyt vain noin kolmannes kunnista.

– Kampanjan piirissä on samaa suuruusluokkaa oleva osuus myös kuntien sähkönkäytöstä, suuntaa antavan arvion mukaan.

Kuntaliiton elo- ja syyskuun taitteessa tekemän kyselyn perusteella käytännössä kaikissa kunnissa oli todettu tarvetta energian lisäsäästöihin kuluvan talven aikana, Peltola jatkaa.

– Kannustan kaikkia kuntia ilmoittautumaan Astetta alemmas -kampanjaan mukaan. Kun energiansäästötoimia on jo päätetty tehdä, kampanjaan liittyminen merkitsee vain niiden kirjaamista energiateoiksi kampanjan verkkopalveluun.

Astetta alemmas -kampanjan järjestävät yhteistyössä valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva, Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Sitra.

”Asia, joka kannattaa ottaa vakavasti”

Sähköpulan uhka on asia, joka kannattaa ottaa vakavasti, Peltola tähdentää.

– Se on hyvä muistaa, että jos 20 asteen pakkasella Suomen sähköjärjestelmä menee nurin useaksi päiväksi tai peräti viikoksi, ihmisiä kuolee.

– Sen tilanteen taklaaminen on todella välttämätön asia, vaikka sitten sähkökatkoilla, jos ei säästö riitä. Mieluiten kuitenkin säästöillä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*