Lääkäripalveluyritykset haluavat, että niiden ei tarvitse tarjota sote-keskuksissa muuta kuin yleislääketieteen palvelut. (Kuva: Miska Puumala)

Lääkäripalveluyritykset ry:n mielestä vaatimus tulevien sote-keskusten palveluvalikoimasta on aivan liian laaja. Palveluvalikoima pitäisi järjestön mielestä rajata yleislääketieteellisiin palveluihin.

Sosiaalipalveluiden osalta sote-keskuksen vastuulla olisivat palveluohjaus, neuvonta, ennaltaehkäisyyn kannustaminen ja mahdollisen palvelutarpeen kartoittaminen sekä tarpeelliseen jatkohoitoon ohjaaminen. Lääkäripalveluyritykset ry:n mielestä laajasta palveluvalikoimasta aiheutuu sote-keskuksille lisäkustannuksia satunnaiseen tarpeeseen varautumisen vuoksi sekä paljon hallinnollista työtä. 

Hallituksen esityksessä sote-keskusten palvelutarjontaa on laajennettu aiemmista suunnitelmista.

Lääkäripalveluyritysten etujärjestön LPY:n mielestä maakunnille kuuluvaa koordinointi- ja integrointivastuuta sälytetään sote-keskuksille.

MainosLääkäriyritysten etujärjestön käsityksen mukaan sote-keskus ei juurikaan pysty vaikuttamaan siihen, että asiakkaalle syntyy esimerkiksi kotihoidon tai kotisairaanhoidon tarve.

– Näihin liittyviä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tehdään kunnissa ja maakunnissa. Kunnilla ja maakunnilla on tärkeä rooli ennaltaehkäisevän työn toteuttamisessa sekä eri sidosryhmien yhteistyön koordinoinnissa ja kehittämisessä, katsoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen..

– Esimerkiksi sosiaalipalveluiden piiriin tullaan usein muualta kuin nykyisestä terveyskeskuksesta tai tulevasta sote-keskuksesta.

Mainos– Sote-keskuksille ei tule sälyttää yhtään ylimääräistä hallinnollista taakkaa, jotta palvelutuotanto saadaan toteutettua tehokkaasti ja joustavasti, Patanen vaatii.

– Maakunnille kuuluu päävastuu sote-palveluiden integroimisesta ja verorahoituksen kohdentamisesta, hän katsoo. 

Laajaa palveluvalikoimaa on perusteltu sote-palvelujen integraatiolla, joka on uudistuksen keskeinen alkuperäinen tavoite. Toisaalta sitä on arvosteltu siitä, että se voi keskittää valinnanvapauspalvelujen tarjonnan suurille yrityksille.

Sote-uudistukselle asetetut säästötavoitteet Partanen osoittaa kunnille ja maakunnille.

– Sote-järjestelmän tuottavuutta ja vaikuttavuutta voidaan parantaa merkittävästi sillä, että kunnat ja maakunnat panostavat sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseen sekä turvallisten ja terveellisten elinolosuhteiden luomiseen, Partanen katsoo.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*