KUVA: VILLE MIETTINEN
Kuva: Ville Miettinen
Lainsäädännön arviointineuvosto antoi työ.- ja elinkeinoministeriölle viime vuonna kuusi lausuntoa, enemmän kuin millekään muulle ministeriölle.

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan ministeriöiden lainvalmistelun resursointi  eli taloustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen osaamisen vahvistaminen on edelleen ajankohtaista.

Arviointineuvosto on julkaissut vuosikatsauksen 2018, jossa käydään läpi neuvoston kolmivuotiskautta.

– Arviointineuvosto on joutunut kiinnittämään huomiota poliittisen valmistelun ja virkavalmistelun sekoittumiseen. Hyvän lainvalmisteluun kuuluu, että hallitus päättää tavoitteista ja virkavalmistelussa etsitään vaihtoehtoiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos poliittiset toimijat ottavat itselleen virkavalmisteluun kuuluvia asioita, virkamiesten mahdollisuudet vaihtoehtoisten ratkaisujen monipuoliseen arviointiin heikkenevät, katsauksen esipuheessa todetaan.

Lainsäädännön arviointieuvoston nimitti Sipilän hallitus arvioimaan työtään lainvalmistelussa.

Arviointineuvosto kiinnitti jo vuosi sitten huomiota vaikutusarvioinnin heikkoon resursointiin. Tuolloin arviointineuvoston totesi, että lainvalmisteluun tarvitaan lisää resursseja ja lisää muunkin alan kuin juridiikan osaajia. ”Etenkin taloustieteellistä osaamista tulisi lisätä ministeriöissä”, vuosiraportissa todettiin vuosi sitten, ja tämä tarve on siis edelleen olemassa.

Neuvoston mukaan esimerkiksi ekonomisteja on valtionhallinnossa melko vähän.

– Valtiovarainministeriön vero-osastolla, joka selvityksen mukaan onnistuu suhteellisen hyvin taloudellisten vaikutusten arvioinnista, on töissä seitsemän ekonomistia keväällä 2018, jolloin jokaista ekonomistia kohden oli noin kolme hallituksen esitystä, tuoreessa katsauksessa todetaan.

– Ekonomistien ja yhteiskuntatieteilijöiden lisääminen hallinnossa voisi auttaa parantamaan vaikutusarvioiden laatua. Arviointineuvoston käsityksen mukaan vaikutusarviointien tärkeys tiedostetaan hallinnossa yhä paremmin, mutta resurssi- ja aikapula näyttää kuitenkin vaikeuttavan hallituksen esitysluonnosten valmistelua. Lainvalmistelun johtamiseen tulisi tämän vuoksi kiinnittää huomiota.

Lähes puolet Lainsäädännön arviointineuvoston viime vuonna antamista suosituksista jäi huomioimatta hallituksen esityksissä eduskunnalle.

Valtiosääntöoikeuden professori Pauli Rautiainen Itä-Suomen yliopistosta kommentoi yllä olevaa kuvaa Twitterissä.

AIHEESTA AIEMMIN:

Hallituksen lainvalmistelulle risuja arviointineuvostolta ja kentältä

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*