Kahdeksan ja puoli kuukautta on apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen mielestä kohtuuttoman pitkä aika oikaisuvaatimuksen käsittelyyn. Espoon kaupungin perusturvajohtaja oli tehnyt päätöksen kantelijan vahingonkorvaushakemuksesta vuonna 2013. Kantelija oli tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka käsittely oli kuitenkin venähtänyt pitkäksi.

Apulaisoikeuskansleri toteaa päätöksessään, että kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittelyaika ei täyttänyt kuntalain ja hallintolain säännösten vaatimusta hyvän hallinnon mukaisesta oikaisuvaatimuksen viivytyksettömästä ja kiireellisestä käsittelystä. Kuntalain 89 §:n mukaan oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä ja hallintolain 49 §:n mukaan kiireellisenä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti 13.4. antamassaan päätöksessään Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen huomiota oikaisuvaatimuksen viivytyksettömään ja kiireelliseen käsittelyyn.

 

Ratkaisu oikeuskanslerinviraston nettisivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*