KHO:n mukaan muutoksenhakuviranomainen Länsi-Pohjan yhtymähallituksen päätöksessä oli markkinaoikeus.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, joka koski Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen yhteisyrityksen hankintaa koskevaa päätöstä.

Kuntayhtymän hallitus valitsi marraskuussa 2017 yhteisyrityskumppaniksi Mehiläisen.
Hallitus hylkäsi ja osin jätti tutkimatta päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen, jonka mukaan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen valtuutukset kyseisen hankintapäätöksen tekemiseen ja palvelusopimusten hyväksymiseen eivät olleet lainvoimaisia.

Oikaisuvaatimuksen tekijä valitti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeus katsoi, että asiassa ei olisi tullut soveltaa kuntalain ja hallintolainkäyttölain mukaista muutoksenhakua vaan muutoksenhakuviranomaisena hankintapäätöksissä toimii markkinaoikeus.

KHO piti vuosikirjapäätöksellään voimassa hallinto-oikeuden päätöksen.

Päätös KHO:n verkkosivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*