KHO piti voimassa Turun hallinto-oikeuden päätöksen, joka oli syntynyt hajaäänin.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, joka koski Pyhärannan valtuuston
kunnanjohtajavalintaa keväällä 2016. Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen keväällä 2017, ja KHO piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa.

Pyhärannan valtuusto päätti huhtikuussa 2016 valita kunnanjohtajan virkaan hallintotieteiden tohtori Matti Muukkosen.

Virka oli julistettu haettavaksi ja sittemmin uudelleen haettavaksi kunnanhallituksen päättämillä kelpoisuusvaatimuksilla, vaikka kunnan hallintosäännön mukaan viran kelpoisuusvaatimuksista päättäminen kuuluu valtuuston toimivaltaan. Valittaja vaati päätöksen kumoamista, koska kunnanhallitus oli toimivaltansa ylittäen päättänyt kelpoisuusvaatimuksista, ja valtuuston päätös oli siten syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Myös KHO totesi kunnanhallituksen ylittäneen toimivaltansa. KHO:n mukaan asiassa on kuitenkin otettava huomioon, että kunnanjohtajan viran hakuilmoitukset 20.1.2016 ja 25.2.2016 ovat keskenään yhtenevät ja vastaavat sitä hakuilmoitusta, kun kunnanjohtajan virka edellisen kerran vuonna 2015 oli haettavana.

– Asiassa saadun selvityksen mukaan näissä hakuilmoituksissa mainitut kelpoisuusvaatimukset ovat myös vastanneet kunnanvaltuuston tahtotilaa, KHO toteaa.

Hallinto-oikeuden päätös oli syntynyt äänin 2–1. Vähemmistöön jäänyt hallinto-oikeuden jäsen olisi kumonnut valtuuston päätöksen virheellisessä järjestyksessä syntyneenä sen johdosta, että kunnanhallitus oli ylittänyt toimivaltansa.

Matti Muukkonen toimi valituksen takia vt. kunnanjohtajana. Hän jätti tehtävän viime keväänä ja siirtyi Riihimäen muutosjohtajaksi.

Avatar
Jorma Ylönen
jorma.ylonen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.