Kuva: KHO

Hyvinkään kaupunginvaltuusto toteutti vastoin kuntalakia hallintosäännön muutoksen, jossa lautakunnan kokoonpanoa täydennettiin kesken valtuustokauden kahdella lisäjäsenellä ja heidän henkilökohtaisilla varajäsenillään, toteaa korkein hallinto-oikeus (KHO) keskiviikkona antamassaan vuosikirjapäätöksessä.

Hyvinkään valtuusto oli päätöksensä jälkeen valinnut lautakunnan lisäjäsenet ja varajäsenet erillisessä vaalissa lautakunnan muiden jäsenten jatkaessa tehtävässään toimikautensa loppuun.

KHO:n mukaan valtuusto oli organisaatiouudistuksen yhteydessä voinut harkintavaltansa rajoissa päättää kasvattaa lautakunnan jäsenmäärää, mutta uutoksen toteutustapa johti siihen, että lautakunnan jäsenet valittiin useammassa vaiheessa.

– Hallintosäännön määräys lisäjäsenien valitsemisesta ei toteuttanut kuntalaissa tarkoitetun suhteellisuuden periaatteen asettamia vaatimuksia. Valtuuston päätös hallintosäännön muuttamisesta oli tämän vuoksi lainvastainen samoin kuin muutoksen perusteella tarkoitettujen lisäjäsenten ja heidän varajäsentensä valinta, KHO:n tiedotteessa todetaan.

MainosHyvinkään kaupunginvaltuusto päätti 10.12.2018 muuttaa kaupungin hallintosääntöä muun ohella niin, että kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan kokoonpanoa täydennetään vuoden 2019 alusta vuonna 2021 päättyvän valtuustokauden loppuun asti kahdella lisäjäsenellä ja heidän henkilökohtaisilla varajäsenillään.

Valtuusto oli aiemmin päättänyt sosiaali- ja terveystoimen tuotannon siirtämisestä Keski-Uudenmaan kuntayhtymälle 1.1.2019 alkaen. Hallintosäännön muutosesityksen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta lakkautettiin. Sosiaali- ja terveystoimi toimialana lakkautettiin. Sivistystoimen toimialan kulttuuri- ja vapaa-aika – palvelualueelle lisättiin kunnan vastuulle jäävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät tehtävät ja vastuut. Kulttuuri ja vapaa-aika -palvelualueen nimi muutettiin kulttuuri ja hyvinvointi -palvelualueeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 10.12.2018 valita kulttuuri- ja hyvinvointilautakuntaan vuoden 2019 alusta valtuustokauden 2021 loppuun asti kaksi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätöksestä tehtiin valitus kuntalakiin vedoten. Hyvinkään kaupunginhallitus vaati valituksen hylkäämistä.

Hallinto-oikeus kumosi Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätöksen, ja Hyvinkään kaupunginhallitus pyysi valituslupaa ja vaati hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista. KHO suostui valituksen käsittelyyn mutta piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa.

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi ensiksi, onko valtuusto voinut hallintosäännön muutoksella kesken valtuustokauden lisätä tietyn lautakunnan jäsenmäärää, ja jos tämä on sinänsä ollut mahdollista, ratkaistavana oli, onko jäsenmäärän lisäys voitu toteuttaa täydentämällä lautakunnan kokoonpanoa.

Oikeudellisessa tarkastelussa viitattiin KHO:n aiempaan ratkaisuun siitä, toimiko Kärkölän kunnanvaltuusto oikein, kun se erotti kunnanhallituksen merkittävään organisaatiouudistukseen perustuen.

KHO:n mukaa valtuuston päätös (§ 100) muuttaa hallintosääntöä siten, että kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan kokoonpanoa täydennetään vuoden 2019 alusta vuonna 2021 päättyvän valtuustokauden loppuun asti kahdella lisäjäsenellä ja heidän henkilökohtaisilla varajäsenillään, on kuntalain 135 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lainvastainen.

-Tällöin lainvastaisena on pidettävä myös valtuuston päätöstä (§ 102) valita lautakuntaan hallintosäännön kyseisessä määräyksessä tarkoitetut lisäjäsenet ja heidän varajäsenensä. Näillä perusteilla ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita, KHO katsoi.

Lue KHO:n päätös täältä

Juttu KHO:n Kärkölä-ratkaisusta:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*