Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Kittilän kunnanvaltuuston tekemä kunnan hallintosäännön muutos on kumottava menettelytapavirheen vuoksi.

Kittilän kunnanvaltuusto oli muuttanut hallintosääntöä muun ohella siten, että hallintojohtajan tehtäviin ei enää kuulunut kunnanhallituksen kokouksessa sihteerinä toimiminen, otto-oikeuden käyttämisestä päättäminen eikä kunnanjohtajan sijaisena tai avoimen viran hoitajana toimiminen.

Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto, kok., valitti asiasta hallinto-oikeuteen.

Valituksen mukaan hallintojohtajaa ei ollut kuultu asiassa lainkaan, vaikka kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 23 § sitä edellyttää. Lisäksi valituksessa pidettiin hallintojohtajan tehtävämuutoksesta päättämiseen osallistunutta kunnanhallituksen puheenjohtajaa esteellisenä.

MainosPohjois-Suomen hallinto-oikeus totesi kunnanhallituksen puheenjohtajan Timo Kurulan, kesk., osallistuneen esteellisenä hallintojohtajan tehtävien järjestelyä koskevan asian käsittelyyn kunnan yhteistoimintaelimessä sillä perusteella, että tämä oli rikostutkinnan kohteena oikeudellisen asiantuntijan esittämään laskuun, ns. Eilavaara-papereihin, liittyen ja hänen kotiinsa oli tehty kotietsintä.

Kittilän kunnanhallitus valitti hallinto-oikeuden ratkaisusta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunnanhallituksen mukaan hallintojohtajaa oli kuultu riittävästi.

KHO:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajaan mahdollisesta rikokseen syyllistymisestä kohdistunut epäilys ei sinänsä ole liittynyt hänen menettelyynsä hallintojohtajaa kohtaan eikä esteellisyyden ole väitetty syntyneen siitä, että hallintojohtaja olisi ollut rikosilmoituksen tekijä.

KHO kuitenkin katsoo, että menettelytapavirhe on tapahtunut, koska hallintojohtaja Esa Mäkistä ei ole kuultu asiassa ja päätös on perustelematon.

Mainos– Tämä vuoksi kunnanvaltuuston päätös on virheellisessä järjestyksessä syntyneenä kumottava, kuten hallinto-oikeuskin on lopputuloksenaan katsonut. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei siten ole perusteita, KHO:n ratkaisussa todetaan.

Kittilän kunnan KHO määräsi korvaamaan Kuusiston oikeudenkäyntikulut

KHO:n päätös

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*